Quy định về công ty đầu tư chứng khoán năm 2023

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về công ty đầu tư chứng khoán năm 2023

Quy định về công ty đầu tư chứng khoán năm 2023
Công ty đầu tư chứng khoán là công ty được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần theo qui định của Luật doanh nghiệp để đầu tư chứng khoán. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán.

1. Khái niệm Công ty đầu tư chứng khoán.

Khoản 1 Điều 114 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2019 và thường được gọi là Luật Chứng khoán 2019, đưa ra định nghĩa toàn diện về công ty đầu tư chứng khoán.

Theo khoản này, một công ty đầu tư chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cho phép nó thành lập và hoạt động trong các thông số quy định trong luật. Sau khi có được giấy phép, công ty được yêu cầu hoàn thành các thủ tục đăng ký cần thiết theo quy định hiện hành quản lý doanh nghiệp.

Luật Chứng khoán năm 2019, tại Điều 115, phác thảo các yêu cầu và thủ tục cụ thể đối với việc thành lập và hoạt động của một công ty đầu tư chứng khoán. Bài viết này đi sâu vào các điều kiện phải được đáp ứng để một công ty được cấp giấy phép thành lập và hoạt động như một công ty đầu tư chứng khoán.

Quy định về công ty đầu tư chứng khoán năm 2023

2. Thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán.

Thứ nhất, công ty phải sở hữu vốn tối thiểu 50 tỷ đồng. Yêu cầu vốn này rất quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính và khả năng tồn tại của công ty.

Ngoài ra, Tổng giám đốc (hoặc giám đốc) cũng như các nhân viên làm việc trong bộ phận chuyên môn của công ty đầu tư chứng khoán phải có giấy chứng nhận hợp lệ về hành nghề chứng khoán. Yêu cầu này trở nên đặc biệt phù hợp trong trường hợp công ty quản lý vốn đầu tư của chính mình.

Hơn nữa, các công ty đầu tư chứng khoán công phải tuân theo một bộ quy định mà họ phải tuân thủ. Các quy định này bao gồm các khía cạnh khác nhau của hoạt động của họ.

Ví dụ, các công ty này phải tuân thủ các hạn chế đầu tư quy định tại Điều 110 của Luật Chứng khoán. Những hạn chế này nhằm duy trì tính minh bạch và ngăn ngừa rủi ro quá mức trong hoạt động đầu tư của các công ty đầu tư chứng khoán công.

Quy định về công ty đầu tư chứng khoán năm 2023

Ngoài ra, các công ty đầu tư chứng khoán công cũng được yêu cầu tuân theo các hướng dẫn cụ thể liên quan đến định giá tài sản và chế độ báo cáo. Điều 106 và 107 của Luật Chứng khoán phác thảo các giao thức chi tiết về định giá tài sản và báo cáo mà các công ty này phải tuân thủ.

Hơn nữa, các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và không thường xuyên cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về danh mục đầu tư, hoạt động đầu tư và tình hình tài chính của quỹ mà họ quản lý.

Hơn nữa, các công ty đại chúng có một số quyền và nghĩa vụ nhất định được quy định tại các điểm a, b, c, khoản 1 và khoản 2 Điều 34 của Luật Chứng khoán. Chúng bao gồm nghĩa vụ tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật và tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, các công ty đại chúng phải thực hiện việc đăng ký cổ phần tập trung tại Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều 61 của Luật Chứng khoán. Điều quan trọng cần lưu ý là các công ty đại chúng cũng có các quyền và nghĩa vụ như được quy định trong Luật doanh nghiệp và các luật liên quan khác.

Cuối cùng, tài sản của một công ty đầu tư chứng khoán phải được đăng ký với ngân hàng giám sát. Yêu cầu đăng ký này nhằm đảm bảo giám sát và giám sát thích hợp tài sản của công ty, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành đầu tư chứng khoán.

Tóm lại, Luật Chứng khoán năm 2019 cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho việc thành lập và hoạt động của các công ty đầu tư chứng khoán. Nó vạch ra các điều kiện để có được giấy phép, các quy định mà các công ty đại chúng phải tuân thủ, và nghĩa vụ và quyền của các công ty này. Ngoài ra, luật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đăng ký tài sản và báo cáo nhằm duy trì tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quỹ thành viên

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook