Quy định về công khai ngân sách nhà nước năm 2022

Thủ tục giải thể quỹ thành viên mới nhất năm 2023

Quy định về Công khai ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong khoảng thời gian do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định nhằm bảo đảm thực hiện các  nhiệm vụ, công vụ của ngân sách nhà nước.

Thu ngân sách nhà nước là thẩm quyền của nhà nước để tập trung một phần ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước để hình thành quỹ ngân sách nhà  nước.

Hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Công khai ngân sách nhà nước được xem như là nguyên tắc trong hoạt động ngân sách nhà nước và được quy định Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước 2015 như sau:

Quy định về Công khai ngân sách nhà nước

Công khai dự toán ngân sách nhà nước

Dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền xác định. Báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước. Tình hình hoàn thành ngân sách nhà nước đã được Quốc hội và Hội đồng nhân dân phê chuẩn; hạch toán dự toán ngân sách, tình hình thực hiện,  đơn vị dự toán ngân sách,  tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, chương trình đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn nước trong ngân sách nhà nước được công khai theo các quy định sau:

+ Nội dung công khai bao gồm: số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân, dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết định, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; trừ số liệu chi tiết, báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia;

+ Việc công khai ngân sách nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân gửi đại biểu Hội đồng nhân dân.

Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước phải được công khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng quý, 06 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng năm được công khai khi Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm sau.

Quy định về Công khai ngân sách nhà nước

Công khai thủ tục ngân sách nhà nước

+ Nội dung công khai bao gồm: các quy định về quy trình, thủ tục kê khai, thu, nộp, miễn giảm, gia hạn, hoàn lại các khoản thu; tạm ứng, cấp phát, thanh toán ngân sách nhà nước. Nội dung công khai phải bảo đảm đầy đủ theo các chỉ tiêu, biểu mẫu do Bộ Tài chính quy định.

+ Đối tượng phải thực hiện công khai gồm các cơ quan thu, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước;

+ Việc công khai được thực hiện bằng các hình thức niêm yết tại nơi giao dịch và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Các đối tượng có trách nhiệm phải thực hiện công khai thủ tục ngân sách nhà nước, nếu không thực hiện công khai đầy đủ, đúng hạn thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình thực công khai ngân sách nhà nước

Việc công khai ngân sách nhà nước được thực hiện dưới một hoặc nhiều hình thức: thông báo tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở  cơ quan, tổ chức, đơn vị; xuất bản ấn phẩm; thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; gửi đến cổng thông tin; trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có cổng thông tin điện tử  phải  công khai ngân sách thông qua cổng thông tin  của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về Công khai ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook