Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng năm 2023

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động

Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

Việc phổ biến thông tin đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, chính xác và đúng giờ theo quy định của pháp luật. Việc tiết lộ thông tin của một tổ chức phải được thực hiện bởi một đại diện được ủy quyền hợp pháp hoặc một cá nhân được trao quyền phổ biến thông tin nói trên.

Việc tiết lộ dữ liệu cá nhân được thực hiện bởi cá nhân được đề cập hoặc bởi một tổ chức hoặc cá nhân khác đã được cấp phép.

1. Công bố thông tin định kỳ

Theo Khoản 1 Điều 120 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (sau đây gọi là Luật chứng khoán 2019) quy định Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung sau đây

“Điều 120. Công bố thông tin của công ty đại chúng

Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung sau đây:

a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

b) Báo cáo thường niên;

c) Báo cáo tình hình quản trị công ty;

d) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

đ) Thông tin khác theo quy định của pháp luật.”

Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

2. Quy định công bố thông tin bất thường

Theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Chứng khoán năm 2019, công ty giao dịch công khai được yêu cầu tiết lộ thông tin bất thường trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây:

– Việc đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty hoặc tài khoản chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi phát hiện hoạt động gian lận hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Tài khoản sẽ được khôi phục sau khi bị đóng băng trong các trường hợp được chỉ định.

– Tạm dừng hoạt động kinh doanh; sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh; hủy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thay đổi, bổ sung, đình chỉ hoặc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động.

– Thông qua nghị quyết trong Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.

– Xác định quyết định mua cổ phần của công ty; ngày chủ trái phiếu thực hiện quyền mua cổ phần, kèm theo quyền mua cổ phiếu, hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, cũng như quyết định liên quan đến việc chào bán và phát hành chứng khoán.

– Quyết định tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; thành lập hoặc giải thể công ty con, chi nhánh, giao dịch dẫn đến việc công ty trở thành hoặc không còn là công ty con, chi nhánh; thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Quyết định thay đổi kỳ kế toán và chính sách kế toán áp dụng; điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính; ý kiến không được tổ chức kiểm toán chấp nhận đầy đủ về báo cáo tài chính; lựa chọn hoặc thay đổi công ty kiểm toán.

– Sửa đổi và bổ nhiệm những người trong nội bộ.

– Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét;

– Có quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty; thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;

– Có quyết định khởi tố đối với công ty, người nội bộ của công ty;

– Được chấp thuận hoặc bị hủy bỏ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài;

– Sự kiện khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

3. Công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con.

Theo Khoản 3 Điều 120 Luật chứng khoán 2019 quy định Công ty đại chúng phải công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

– Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

– Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook