Quy định về cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội năm 2023

Thời gian thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán

Quy định về cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội

Quy định về cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 8 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 04 nhóm cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội.

1. Chính phủ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Chính phủ chịu trách nhiệm thống nhất quản lý  bảo hiểm xã hội trên toàn quốc. Điều này còn được thể hiện ở chỗ, Nhà nước là cơ quan quyền lực cao nhất trong hoạt động và quản lý BHXH.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ,  quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (BHXH), Bộ Y tế (BHYT), Bộ Tài chính (về hệ thống và chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) cũng là cơ quan trực thuộc chính phủ.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về bảo hiểm xã hội, do vậy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Hằng năm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động thống kê, thu thập thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo hiểm xã hội) và báo cáo lên Chính phủ về hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội, đồng thời chịu trách nhiệm đối với hoạt động quản lý, thống kê về bảo hiểm xã hội này.

Quy định về cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế, Bộ Tài chính cũng tham gia quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhưng trong phạm vi lĩnh vực quản lý của mình (Bộ Y tế quản lý về bảo hiểm y tế, Bộ Tài chính quản lý về chế độ chính sách đối với các quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế).

Các Bộ, ngành cũng có trách nhiệm phối hợp để thực hiện quản lý vấn đề bảo hiểm xã hội cũng như Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhưng cũng phải phù hợp với phạm vi quản lý của mình.

Quy định về cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo Khoản 4 Điều 8 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực tiếp quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dưới sự quản lý của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

Có thể nói Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan chuyên quản lý bảo hiểm nhưng không phải là cơ quan duy nhất quản lý về bảo hiểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải tham gia, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) thực hiện quản lý về thu, chi, bảo toàn, phát triển và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

5. Ủy ban nhân dân các cấp

Ủy ban nhân dân các cấp (Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ, do các cơ quan chuyên môn về lao động, y tế, tài chính cấp địa phương thuộc Ủy ban nhân dân các cấp như Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội,… mà đây cũng là các cơ quan cấp dưới theo chiều dọc của Ủy ban nhân dân các cấp.

* Căn cứ vào Điều 13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 03 nhóm chủ thể có trách nhiệm thanh tra bảo hiểm xã hội.

– Thanh tra lao động – thương binh và xã hội

– Thanh tra tài chính

– Cơ quan bảo hiểm xã hội

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội năm 2023

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook