Quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023

Nghĩa vụ của hãng hàng không khi chuyến bay bị hủy

Quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Trường hợp chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, người lao động thỏa mãn các điều kiện sau được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp

– Có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Vì vậy, khi người lao động đi du lịch hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong mọi trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đều phải thực hiện theo trình tự, thủ tục của Trung tâm Việc làm mà người lao động được hưởng. Đề xuất này (nếu người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp). lợi thế).

Quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Quy định trình tự, thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2, 3, 7, 8 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ, trình tự, thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

Bước 1: Người lao động đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Thời hạn cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động

– Thành phần hồ sơ:

+ Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Giấy giới thiệu nơi chuyển hướng trợ cấp thất nghiệp

+ Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)

+ Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đề nghị gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định)

Quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 3: Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi (nơi người lao động đề nghị) gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đi

– Thời hạn gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp: 02 ngày kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

– Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi (nơi người lao động đề nghị) gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp (theo Mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định).

Bước 4: Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi nhận hồ sơ từ người lao động, gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp

– Trường hợp người lao động không nộp lại hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm và không có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Người lao động phải nộp lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi (nơi nộp hồ sơ đề nghị)

+ Trong 03 ngày kể từ ngày nhận lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

– Trường hợp người lao động nộp lại hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đề nghị phải:

+ Gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đến (theo Mẫu của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định) để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế

+ Gửi kèm bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Bước 5: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook