Quy định về chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội năm 2023

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Quy định về chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

1. Các đối tượng được khiếu nại về bảo hiểm xã hội

a. Người lao động

Theo Điều 118 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, các đối tượng người lao động được khiếu nại về bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Người lao động (bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp,…)

– Người đang hưởng lương hưu (tức người đã thỏa mãn các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu), trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

– Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (tạm thời dừng đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi làm thủ tục tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội)

– Những người khác (các đối tượng có vướng mắc, có liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội)

b. Người sử dụng lao động

Theo Khoản 2 Điều 118 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người sử dụng lao động của các chủ thể người lao động trên có quyền được khiếu nại. Trong đó bao gồm:

– Người sử dụng lao động của người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (người sử dụng lao động là cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nơi sử dụng lao động gồm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,…)

– Người sử dụng lao động của người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, hợp tác xã,…)

Quy định về chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

2. Trường hợp chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Theo Điều 115 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Như vậy, bất kỳ người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nào cũng có thể chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhưng chỉ trong phạm vi trong nước vì hệ thống cấp phát lương hưu, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp chỉ có thể hoạt động trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, người lao động muốn chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

3. Giải quyết chuyển nơi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

3.1. Đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp thất nghiệp trong địa bàn cấp huyện

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện:

– Truy cập Hệ thống lưu trữ điện tử tập trung để tra cứu hồ sơ đã được số hóa và thực hiện thay đổi dữ liệu

– Chuyển đổi tổ chi trả theo địa bàn người hưởng đăng ký và báo giảm trên Hệ thống theo Mẫu số 8-CBH

Quy định về chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

3.2. Quy định đối với trường hợp người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp thất nghiệp sang huyện khác hoặc ngoài địa bàn cấp tỉnh

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh cần:

– Truy cập hệ thống lưu trữ điện tử tập trung để tra cứu hồ sơ số hóa và thực hiện thay đổi dữ liệu

– Lập Thông báo chuyển khoản theo mẫu số 18-HSB và chuyển trên Hệ thống tới cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người hưởng đăng ký chuyển khoản; khai báo mức giảm trên Hệ thống theo mẫu số 8-CBH. Đồng thời, lập Thông báo chi trả lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và gửi cho người hưởng theo mẫu số 23-HSB.

Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết ngay yêu cầu khi người lao động có yêu cầu chuyển lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sẽ thực hiện giải quyết hoặc nếu không giải quyết được thì nêu lý do). chưa được giải quyết). giải quyết phải được nêu rõ ràng cho người nộp đơn bằng văn bản).

Vì vậy, việc giải quyết tái định cư cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tương đối nhanh chóng, đơn giản, tạo điều kiện để người hưởng lương hưu, người hưởng bảo hiểm xã hội di chuyển đến nơi hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội. và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook