Quy định về chính sách Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về chính sách Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

Quy định về chính sách Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội
Căn cứ vào Điều 6 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 05 chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội, bao gồm:

1. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội

Một trong những nguyên tắc của BHXH là việc thực hiện BHXH phải đơn giản, dễ dàng và thuận tiện.

Nguyên tắc này cũng thể hiện nhà nước khuyến khích và mong muốn tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia BHXH một cách phù hợp nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của NLĐ tham gia BHXH và giảm thiểu các hành vi nguy hiểm. Ví dụ như trục lợi tiền bảo hiểm hoặc sử dụng quyền lợi bảo hiểm của người lao động.

Quy định về chính sách Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

2. Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng nhiều hỗ trợ của Nhà nước, như:

– Được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm khi thuộc trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, khác (Tính theo phần trăm mức đóng).

– Hỗ trợ phương thức tham gia linh hoạt: Đóng bảo hiểm hàng tháng, đóng bảo hiểm 03 tháng 01 lần, đóng bảo hiểm 06 tháng 01 lần, đóng bảo hiểm 12 tháng 01 lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 tháng một lần, đóng 01 lần cho những năm còn lại còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

– Thủ tục làm hồ sơ mua bảo hiểm xã hội tự nguyện được xây dựng đơn giản, dễ thực hiện cho người lao động có thể tự mình đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Quy định về chính sách Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

3. Bảo hộ Quỹ bảo hiểm xã hội và có biện pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ

Quỹ hưu trí quốc gia nằm dưới sự bảo hộ của nhà nước. 3 năm một lần, nhà nước tiến hành thanh tra kiểm toán hoặc lên kế hoạch thanh tra bên ngoài nếu chính phủ hoặc quốc hội yêu cầu. Quốc hội và chính phủ sẽ căn cứ vào kết quả kiểm toán để thực hiện các biện pháp nhằm duy trì và tăng trưởng quỹ, tránh tình trạng vỡ quỹ và tham nhũng gây tổn hại nghiêm trọng đến  lợi ích của người lao động.

4. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung

Theo Khoản 7 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có định nghĩa về bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung giúp người lao động bổ sung thu nhập khi đến tuổi nghỉ  hưu  thông qua bảo hiểm xã hội bắt buộc bên cạnh hệ thống hưu trí, từ đó giúp hệ thống bảo hiểm xã hội ổn định và phát triển. đó là cơ hội huy động tiền của nhà nước để  đầu tư phát triển kinh tế. Vì vậy, nhà nước khuyến khích người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

5. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội giúp Nhà nước dễ dàng quản lý bảo hiểm xã hội cũng như giúp người lao động, người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận với bảo hiểm xã hội hơn.

Hiện nay, việc đầu tư phát triển công nghề thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội đã có những thành tựu nhất định như: Năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội đã tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội nên đã rút ngắn thời hạn giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chính sách Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook