Quy định về chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty chứng khoán nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và được công ty mẹ chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động của mình tại Việt Nam.

1. Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 13 Thông tư 97/2020/TT-BTC, cơ cấu tổ chức, hành chính, hành chính của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam do công ty mẹ xác định, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về cơ cấu tổ chức, quản lý, quản lý và kiểm soát nội bộ của các công ty chứng khoán trong nước.

Cán bộ kiểm soát tuân thủ của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam không phải là người liên kết với giám đốc chi nhánh; phải tốt nghiệp trường đại học chuyên về tài chính, ngân hàng, luật, kế toán hoặc kiểm toán.

Các nhân viên tuân thủ được yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên nghiệp về chứng khoán, bao gồm chứng chỉ bao gồm các khía cạnh cơ bản của chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như chứng chỉ về luật chứng khoán. Ngoài ra, họ có thể có giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán từ nước ngoài và chứng chỉ về luật chứng khoán.

Chi nhánh của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải bổ nhiệm nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán để thực hiện các vai trò sau:

– Cung cấp tư vấn và giải thích các hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

– Đăng ký kết quả phân tích và báo cáo phân tích chứng khoán.

– Đưa ra khuyến nghị về mua, bán và nắm giữ chứng khoán.

Quy định về chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

2. Phạm vi hoạt động và nội dung hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 14 Thông tư 97/2020/TT-BTC quy định về phạm vi hoạt động và nội dung hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam như sau:

a. Phạm vi hoạt động

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

b. Nội dung hoạt động

Các hoạt động được thực hiện bởi chi nhánh của một công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam bao gồm việc cung cấp kết quả phân tích, báo cáo phân tích và khuyến nghị cho khách hàng, cho dù có tính phí hay không, trong các tình huống sau:

– Cung cấp báo cáo về kết quả phân tích tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán và xây dựng các khuyến nghị đầu tư.

– Cung cấp báo cáo về kết quả phân tích hoạt động của các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các doanh nghiệp khác, cùng với các khuyến nghị đầu tư.

– Ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng.

Quy định về chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

3. Quyền của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 15 Thông tư 97/2020/TT-BTC, các đặc quyền dành cho chi nhánh của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

– Quyền nhận thù lao cho các dịch vụ tư vấn theo thỏa thuận được thực hiện với khách hàng và theo quy định của pháp luật.

– Khả năng lập tài khoản bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam có nguồn gốc ngoại tệ tại ngân hàng thương mại được phép hợp pháp tham gia giao dịch ngoại hối tại Việt Nam. Hơn nữa, tài khoản này chỉ có thể được sử dụng cho các hoạt động chi nhánh. Việc khởi tạo, sử dụng và chấm dứt tài khoản chi nhánh của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Được ủy quyền sử dụng cả nhân viên Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong ngành theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Việc sở hữu nhãn hiệu riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ được sử dụng trong các văn bản giao dịch trong phạm vi thẩm quyền và chức năng của chi nhánh.

– Các quyền khác được quy định bởi pháp luật liên quan.

4. Quy định nghĩa vụ của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 16 Thông tư 96/2020/TT-BTC, trách nhiệm đối với chi nhánh của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

– Yêu cầu ký kết hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng nói trên, và do đó cung cấp cho khách hàng thông tin đầy đủ và trung thực.

– Nhiệm vụ thu thập và làm quen với thông tin liên quan đến tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của khách hàng. Hơn nữa, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo rằng các khuyến nghị và tư vấn đầu tư được cung cấp cho khách hàng phù hợp với tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro tương ứng của họ, trừ khi khách hàng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ và không chính xác.

– Nghĩa vụ bảo mật thông tin thu được từ người sử dụng dịch vụ tư vấn trong quá trình thực hiện dịch vụ nói trên, trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận khác hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trách nhiệm cập nhật và duy trì hồ sơ toàn diện về thông tin khách hàng, cũng như tài liệu khách hàng và chi nhánh.

– Có thẩm quyền duy nhất sử dụng các quỹ dành riêng cho hoạt động kinh doanh được cấp phép, không được phép vay mượn từ các tổ chức, cá nhân khác ngoại trừ công ty mẹ.

– Không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi sau: quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng; thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ lợi nhuận hoặc lỗ; quảng cáo, tuyên bố rằng nội dung, hiệu quả, hoặc các phương pháp phân tích chứng khoán của mình có giá trị cao hơn của công ty chứng khoán khác; cung cấp thông tin sai sự thật để dụ dỗ hay mời gọi khách hàng mua bán một loại chứng khoán nào đó, cung cấp thông tin sai lệch, gian lận hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook