Quy định về chế độ thai sản đối với người lao động là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ năm 2023

Quy định nội bộ về quản trị rủi ro bảo hiểm năm 2023

Quy định về chế độ thai sản đối với người lao động là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ năm 2023
Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, có 02 trường hợp người lao động nam là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản:

Quy định về chế độ thai sản đối với người lao động là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ

1. Trường hợp người lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ đều không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Người mẹ nhờ mang thai hộ được nhận tiền bồi thường một lần nếu người mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Tuy nhiên, nếu người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội và không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ có thể được nhận trợ cấp. cho phép điều này một lần, nếu thỏa mãn đủ điều kiện:

– Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng vào quỹ ốm đau, thai sản

– Là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ

Mức trợ cấp một lần này được tính bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con, tức là với mỗi con được sinh ra, người lao động được hưởng riêng mức trợ cấp một lần.

Ví dụ: Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng, người mẹ xin mang thai hộ nhận con vào ngày 06/05/2021 nhưng không tham gia BHXH.

Người lao động mang thai hộ cũng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng vào quỹ y tế, quỹ thai sản. Theo đó, chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ được trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở, bằng: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 (đồng).

Quy định về chế độ thai sản đối với người lao động là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ

2. Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe để chăm sóc con

Đây là trường hợp:

– Người mẹ nhờ mang thai hộ đã chết trong quá trình sau khi sinh con, cả sau khi nhận con khi con chưa đủ 06 tháng tuổi

– Người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe để chăm sóc con như ốm đau, tai nạn, các vấn đề sức khỏe dẫn đến không thể chăm sóc cho bản thân và con mới sinh (đã có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền).

2.1. Thời gian nghỉ chế độ thai sản của người lao động nam có vợ là người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con

Căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động nam có vợ là người mẹ nhờ mang thai hộ (đã chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con) được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian hưởng chế độ thai sản còn lại của người mẹ.

Mà người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ khi nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Suy ra người lao động nam được hưởng chế độ này cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi (trong trường hợp sinh đôi thì tăng 01 tháng cho mỗi con bắt đầu từ con thứ 2)

Quy định về chế độ thai sản đối với người lao động là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ

2.2. Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ là người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam trong trường hợp này chính là mức mà người mẹ là nhờ mang thai hộ được hưởng, theo Điểm a Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức hưởng một tháng như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản trong 01 tháng= (Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 06 trước khi nghỉ thai sản + Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 05 trước khi nghỉ thai sản +…+ Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 01 trước khi nghỉ thai sản)/6

2.3. Trường hợp người lao động nam không nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ chết, hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con

Căn cứ vào Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động nam trong trường hợp vợ là người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con, có tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ chế độ thai sản tại phần 2.1 mà không nghỉ việc thì được hưởng:

– Lương theo công việc

– Hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ (như phần 2.2)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chế độ thai sản đối với người lao động là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook