Quy định về chế độ thai sản cho người mẹ nhờ mang thai hộ năm 2023 (Phần 2)

Có được trả lại tiền tạm ứng án phí khi rút đơn khởi kiện vụ án dân sự không?

Quy định về chế độ thai sản cho người mẹ nhờ mang thai hộ

Quy định về chế độ thai sản cho người mẹ nhờ mang thai hộ
1. Thời gian nghỉ việc

1.1. Thời gian nghỉ việc thông thường

Điều kiện nghỉ:

– Người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội

– Người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ

Thời gian nghỉ việc

Căn cứ vào Điều 35 Luật Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động là người mẹ mang thai hộ được nghỉ hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian nghỉ này là thời gian mà người mẹ nhờ mang thai hộ chăm sóc con nhỏ chưa có khả năng cai sữa và dễ gặp các vấn đề sức khỏe khó xử lý, do đến đến khi con đủ 06 tháng tuổi, tức đã dần thích nghi với môi trường sống và có thể cai sữa, thì người lao động là mẹ nhờ mang thai hộ không được nghỉ thai sản nữa.

Ví dụ: Người lao động A sinh con vào ngày 01/02/2021, khi đó con của A được 1 tháng tuổi nên người lao động A chỉ được nghỉ thêm tối đa 01 lần cho đến khi con A đủ 6 tháng tuổi. .

Trường hợp người lao động là người mang thai hộ của các cặp sinh đôi trở lên thì người mẹ nhờ mang thai hộ còn được nghỉ thêm 01 tháng đối với mỗi con, kể từ con thứ hai.

Ví dụ: A nhận hai con sinh đôi từ người mang thai hộ khi con được 01 tháng tuổi, nếu thông thường A chỉ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 04 tháng, nhưng vì có con sinh đôi nên A được nghỉ thêm 01 tháng cho con thứ 02.

Quy định về chế độ thai sản cho người mẹ nhờ mang thai hộ

2. Mức hưởng chế độ cho người mẹ nhờ mang thai hộ

2.1. Hưởng trợ cấp cho người mẹ nhờ mang thai hộ

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người mẹ nhờ mang thai hộ phải thỏa mãn điều kiện sau để hưởng trợ cấp thai sản:

– Là người mẹ nhờ người mang thai hộ (có người mang thai hộ)

– Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con

Mức hưởng trợ cấp thai sản

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động là mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần với mức trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nữ mang thai hộ sinh con trong trường hợp lao động nữ mang thai không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần.

Ví dụ: Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng và người lao động đăng ký mang thai hộ để sinh con từ ngày 6/5/2021. Người lao động tạm thời không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng mức trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở là 1.490.000 x 2 = 2.980.000 (đồng).

Quy định về chế độ thai sản cho người mẹ nhờ mang thai hộ

2.2. Hưởng chế độ độ thai sản

Người lao động là mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản trong thời gian nghỉ việc tính từ thời điểm hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.Ngay cả khi người mẹ mang thai hộ trong thời gian này không nghỉ thì vẫn được hưởng chế độ này. Căn cứ vào Điểm a Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người mẹ nhờ mang thai hộ được có mức hưởng chế độ thai sản trong một tháng như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản trong 01 tháng= (Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 06 trước khi nghỉ thai sản + Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 05 trước khi nghỉ thai sản +…+ Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 01 trước khi nghỉ thai sản)/6

Trong đó:

– Mức lương đóng bảo hiểm xã hội ở đây không phải là lương mà người mẹ nhờ mang thai hộ được trả trên thực tế mà là mức lương ban đầu của người lao động khi chưa đóng bảo hiểm xã hội và đóng thuế thu nhập cá nhân (thuế thu nhập cá nhân được đóng sau khi đóng bảo hiểm xã hội).

– Mức lương của 06 tháng có thể không đồng đều và có sự thay đổi, nên mức hưởng chế độ thai sản được thể hiện mở bình quân của các tháng.

Ví dụ: Người lao động A tham gia bảo hiểm xã hội cách đây 03 năm. Năm 2021, tháng 1, 2, 3 A có mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 8.000.000 Đồng, sang tháng 4, 5, 6 A có mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 10.000.000 Đồng. Đầu tháng 11/2021 A nhận con từ người mang thai hộ và bắt đầu nghỉ hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng của A trong 01 tháng là: (8.000.000 x 3 + 10.000.000 x 3)/6 = 9.000.000 (Đồng).

Mỗi tháng A được hưởng 9.000.000 (Đồng) cho đến khi con của A đủ 06 tháng tuổi

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chế độ thai sản cho người mẹ nhờ mang thai hộ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook