Quy định về chế độ thai sản cho người lao động mang thai hộ năm 2023 (Phần 2)

Thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài

Quy định về chế độ thai sản cho người lao động mang thai hộ
Căn cứ vào Điều 3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động nữ mang thai hộ được hưởng các chế độ sau:

– Chế độ khám thai cho người lao động nữ mang thai

– Chế độ cho người sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

– Chế độ cho người mang thai hộ

Quy định về chế độ thai sản cho người lao động mang thai hộ

3. Chế độ cho người lao động nữ mang thai hộ

3.1. Mức hưởng chế độ thai sản và trợ cấp cho người lao động nữ mang thai hộ

Mức hưởng chế độ thai sản cho người lao động sinh con

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động mang thai hộ cũng được hưởng chế độ thai sản giống người lao động nữ đang mang thai trong thời gian nghỉ thai sản. Tức mức hưởng một tháng của người lao động mang thai hộ:

Mức hưởng chế độ thai sản (theo đơn vị tháng) = (Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 06 trước khi nghỉ thai sản + Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 05 trước khi nghỉ thai sản +…+ Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 01 trước khi nghỉ thai sản)/6

Mức trợ cấp một lần cho người lao động mang thai hộ

Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động nữ được hưởng mức trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nữ mang thai hộ sinh con.

Ví dụ: Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng, lao động mang thai và sinh con vào ngày 06/5/2021 được trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở, tức là bằng: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 (đồng)

Quy định về chế độ thai sản cho người lao động mang thai hộ

3.2. Thời gian nghỉ việc

Người lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản như người lao động nữ sinh con bình thường cho đến khi sinh con, tức là:

– Người lao động nữ được nghỉ tối đa 02 tháng trước khi sinh con

– Sau khi sinh con, người mang thai hộ phải tiếp tục nghỉ việc cho đến ngày giao con cho người mang thai hộ, nhưng thời gian nghỉ không được vượt quá thời hạn nghỉ thai sản của người lao động bình thường (ví dụ: Người lao động mang thai hộ người mang thai hộ trước khi sinh con là 02 tháng thì sau khi sinh người lao động này được nghỉ tối đa là 04 tháng vì người lao động trong thời gian sinh con chỉ được nghỉ tối đa là 06 tháng (trường hợp mang thai hộ trở lên)

– Trường hợp người lao động mang thai hộ giao con cho người mẹ nhờ mang thai hộ trong thời hạn 60 ngày kể từ khi sinh con thì người lao động mang thai hộ được nghỉ việc đến khi đủ 60 ngày, nhằm đảm bảo phục hồi sức khỏe cho phụ nữ mới sinh con. Thời gian nghỉ 60 ngày này bao gồm cả nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần.

Quy định về chế độ thai sản cho người lao động mang thai hộ

3.4. Nghỉ việc dưỡng sức, phục hồi

Điều kiện

Căn cứ vào Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động nữ mang thai hộ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe khi đạt đủ các điều kiện sau:

– Người lao động nữ có nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

– Người lao động nữ có quay trở lại làm việc cho người sử dụng lao động (hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động còn hiệu lực)

– Sau khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao động nữ trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà vẫn chưa phục hồi sức khỏe

Thời gian nghỉ việc dưỡng sức, phục hồi

Thời gian nghỉ việc dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn tùy vào tình hình thực tế quyết định, dựa trên quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 như sau:

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên

3.5. Đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ:

– Trường hợp trong tháng lao động nữ nghỉ thai sản từ 14 ngày trở lên thì tháng đó được tính vào thời gian đóng BHXH (mặc dù lao động nữ mang thai hộ và người sử dụng lao động không đóng BHXH). đóng bảo hiểm). )

– Trường hợp người mang thai hộ chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chế độ thai sản cho người lao động mang thai hộ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook