Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 03 loại chế độ bảo hiểm xã hội.

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Kết luận:

Người tổ chức bảo hiểm xã hội bắt buộc: Chủ thể duy nhất có quyền tổ chức bảo hiểm xã hội là nhà nước. Không cá nhân, tổ chức nào nên tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động và người sử dụng lao động, bởi với mức thu đóng BHXH bắt buộc cao thì cá nhân, tổ chức được hưởng lợi từ BHXH, đồng thời cũng khó kiểm soát nguồn tiền trả lương cho người lao động. người lao động và người sử dụng lao động và an ninh xã hội..

Chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động ở đây không chỉ là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mà còn là cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân (như quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan công an, công nhân Quốc phòng, công nhân Công an,…).

Do đó, người sử dụng lao động ở đây không chỉ là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân sử dụng lao động,… mà còn có thể là cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân,…

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội

1.2. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có quy định về 05 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

Ốm đau

Thai sản

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hưu trí

Tử tuất

  1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện

2.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Khoản 3 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có định nghĩa về bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Do đó:

Chủ thể tổ chức bảo hiểm xã hội tự nguyện:Chủ thể duy nhất có quyền tổ chức BHXH là Nhà nước (gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện). Cũng giống như BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ việc đóng BHXH của người lao động. Để ngăn chặn các cá nhân, tổ chức trục lợi bảo hiểm, nhà nước cần có sự vào cuộc của tổ chức.

Chủ thể nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện:Người lao động

Tính tự nguyện:

– Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc không.

– Mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện linh hoạt, không bị gò ép, để phù hợp với thu nhập của người tham gia, khác với bảo hiểm xã hội bắt buộc có mức đóng và phương thức đóng ổn định đối với từng người lao động và người sử dụng lao động.

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước: Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để người tham gia bảo hiểm xã hội hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, chính sách này không được áp dụng đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội

2.2. Các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 02 chế độ bảo hiểm tự nguyện, bao gồm:

Hưu trí

Tử tuất

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung

Theo Khoản 7 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có định nghĩa về bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Do đó:

– Bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm tự nguyện nhưng có cơ chế cấp vốn (dưới dạng tiết kiệm cá nhân) và phương thức duy trì, tích lũy khác.

– Bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ ra đời để bổ sung  chế độ hưu trí  bắt buộc khi người lao động muốn có thêm thu nhập  khi đến tuổi nghỉ hưu.

Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm hưu trí bổ sung được quy định tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook