Quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng

Quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để hiểu quá trình phát hành chứng khoán cho công chúng. Thật khó để xác định định nghĩa nào mang tính quy chuẩn hơn định nghĩa kia, vì các quốc gia và chuyên gia pháp lý khác nhau trong mỗi quốc gia có thể có các định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, theo luật chứng khoán Việt Nam, việc phát hành chứng khoán ra công chúng có thể mô tả như sau:

1. Khái niệm chào bán chứng khoán ra công chúng

Theo Khoản 19 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (sau đây gọi là Luật chứng khoán 2019) quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng một trong ba điều kiện như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

a) Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

b) Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.”

Như vậy, chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

Quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng

2. Đặc trưng của chào bán chứng khoán ra công chúng

– Cung cấp chứng khoán cho công chúng trên quy mô lớn, có thể được đo lường bằng các yếu tố như tiếp cận số lượng lớn nhà đầu tư, khối lượng chào bán đáng kể và sử dụng quảng cáo hoặc chào bán công khai rộng rãi.

– Đăng ký với cơ quan nhà nước thích hợp là một thủ tục pháp lý bắt buộc khi chào bán chứng khoán cho công chúng. Do đó, đề nghị chỉ được thực hiện sau khi tổ chức phát hành đã hoàn thành quá trình đăng ký với cơ quan nhà nước có liên quan giám sát thị trường chứng khoán.

– Các thực thể liên quan đến việc cung cấp chứng khoán cho công chúng rất đa dạng và có thể bao gồm các tập đoàn, chính phủ hoặc chính quyền địa phương.

– Mục đích của việc chào bán chứng khoán ra công chúng là huy động vốn trung và dài hạn.

– Việc chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định và tuân thủ quy trình quy định.

– Thông thường, việc chào hàng được tạo điều kiện thuận lợi thông qua các tổ chức trung gian như công ty bảo lãnh phát hành hoặc đại lý chứng khoán.

– Đề nghị được thực hiện trên quy mô rộng, thu hút một số lượng đáng kể các nhà đầu tư đầu tư vốn để mua chứng khoán trong quá trình chào bán.

– Tổng giá trị của chứng khoán được chào bán thường cần đạt đến một ngưỡng nhất định để thu thập một lượng vốn đáng kể, hỗ trợ tổ chức phát hành mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư mới.

Quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng

3. Quy định hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật chứng khoán 2019 quy đinh về hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

“Điều 14. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.”

Căn cứ vào các quy định nói trên và nêu tại Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, các hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm:

– Phát hành chứng khoán công khai lần đầu, có thể bao gồm:

+ Phát hành cổ phiếu để huy động vốn bổ sung cho tổ chức phát hành (1);

+ Chuyển đổi thành công ty đại chúng bằng cách thay đổi cơ cấu sở hữu mà không tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành (2);

+ Kết hợp các hình thức quy định tại (1) và (2);

+ Phát hành công khai lần đầu Chứng chỉ Quỹ.

+ Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

– Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng bao gồm:

+ Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư.

– Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

– Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook