Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Điều kiện về chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc

Điều kiện đầu tiên để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp là phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Trong trường hợp này, người lao động đã ký kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động duy nhất.

Nếu một người tham gia cùng một lúc nhiều hợp đồng lao động, hợp đồng lao động với tư cách là người lao động thì người này thực hiện công việc của người sử dụng lao động cùng một lúc, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động làm việc với người sử dụng lao động thì khác, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động vẫn có hiệu lực đối với người lao động. Nói cách khác, người lao động luôn có nguồn thu nhập khác nên không cần trợ cấp thất nghiệp.

2. Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người lao động muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thỏa mãn điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

– Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động/hợp đồng không thời hạn hoặc hợp đồng lao động/hợp đồng xác định thời hạn: Người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong 24 tháng trước khi kết thúc của hợp đồng lao động, hợp đồng lao động.

– Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ hoặc một công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng (Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 hiện hành). Loại hợp đồng lao động này không còn được công nhận nhưng vẫn có thể hiểu là hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng): Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước ngày ký hợp đồng lao động. hết hợp đồng lao động, hợp đồng lao động

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Quy định trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm thông báo tìm việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi nhận trợ cấp thất nghiệp. Đây là một trong những nghĩa vụ mà người nhận trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện. Trường hợp tạm thời không thể khai hoặc không thể khai trực tiếp thì vẫn phải gửi văn bản xác nhận hoặc văn bản yêu cầu của người hưởng trợ cấp thất nghiệp. tìm kiếm việc làm hay không, phải thông báo trực tiếp việc tìm kiếm việc làm.

Vì vậy, trong trường hợp người nhận trợ cấp thất nghiệp không thông báo tìm kiếm việc làm thì người lao động đã vi phạm một trong những nghĩa vụ quan trọng của mình.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 28/2015/ND-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, nếu người lao động không nộp thông báo tìm kiếm việc làm trong thời gian quy định sẽ bị đình chỉ công việc trợ cấp thất nghiệp.

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Quy trình tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 1: Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Trường hợp người lao động đang trong quá trình di chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm không được trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. thất nghiệp của người lao động vì người lao động không bắt buộc phải thông báo tìm kiếm việc làm trong trường hợp này.

Bước 2: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau khi Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo Mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Quyết định này được chia làm 02 bản:

– 01 bản chính giao cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh: Để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động

– 01 bản chính gửi đến người lao động

Khi quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được gửi tới Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, người lao động chính thức tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu muốn tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động phải thực hiện thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook