Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 (Phần 3)

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

9. Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động bị xử phạt vi phạm hành chính về quyền hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi hưởng trợ cấp thất nghiệp bị coi là không chấp hành đúng quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. nhận trợ cấp thất nghiệp. Những hành vi vi phạm này được quy định tại Nghị định số 28/2020/ND-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ.

Theo điểm i khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/ND-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ thì ngày chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp này là ngày người lao động bị xử phạt theo quyết định. Số lượng cơ quan công quyền có thẩm quyền giải quyết vi phạm hành chính liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

10. Chết

Khi một cá nhân chết, tư cách cá nhân hoặc chủ thể của họ chấm dứt, từ đó trở đi không phát sinh giao dịch hay mối quan hệ nào giữa cá nhân đã chết với bất kỳ chủ thể nào khác. Đồng thời, không một cá nhân hay tổ chức nào được quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp thay cho người lao động của mình, vì trợ cấp thất nghiệp nhằm mục đích giúp người lao động tìm được việc làm mới và duy trì cuộc sống trong quá trình tìm kiếm việc làm. Như vậy, khi người lao động chết thì trợ cấp thất nghiệp cũng chấm dứt.

Theo Điểm k Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, ngày chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày xác định người lao động chết (ngày ghi trong giấy chứng tử)

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

11. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Người lao động phải chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc là người lao động có hành vi vi phạm pháp luật hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, trong thời gian vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người lao động không phải đóng chi phí sinh hoạt. Vì vậy, người lao động trong trường hợp này sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Điểm l Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, ngày chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày mà người lao động được xác định chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cái nghiện bắt buộc (ngày bắt đầu thực hiện biện pháp xử lý hành chính được ghi trong quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

12. Quy định bị Tòa án tuyên bố mất tích

Như đã đề cập ở trên, không có cá nhân hay tổ chức nào được hưởng trợ cấp thất nghiệp thay cho người lao động của mình, vì trợ cấp thất nghiệp nhằm mục đích giúp người lao động tìm được việc làm mới và duy trì cuộc sống trong thời gian tìm kiếm việc làm này. Nếu người lao động bị tòa án tuyên bố mất tích, đồng nghĩa với việc không thể tự mình nhận trợ cấp thất nghiệp thì trợ cấp thất nghiệp cũng mất đi ý nghĩa hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động. Vì vậy khi một nhân viên mất tích thì trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ chấm dứt.

Theo Điểm m Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, ngày chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày mà người lao động mất tích (được xác định trong quyết định của Tòa án).

13. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù

Những nhân viên bị tạm giữ đang chấp hành án tù có nghĩa là quyền tự do đi lại của họ bị hạn chế, vì vậy người lao động không thể tự mình yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Mặt khác, người lao động bị tạm giữ, tạm giam không trong quá trình tìm việc làm mới dẫn đến mục tiêu trợ cấp thất nghiệp (giúp người lao động tìm việc làm mới hoặc giúp người lao động tìm được việc làm mới) không đạt yêu cầu hỗ trợ người lao động trong quá trình tìm kiếm việc làm). Vì vậy, trong trường hợp này, ngừng nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo Điểm n Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ, ngày chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày mà người lao động được xác định bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù (ngày bắt đầu thực hiện quyết định tạm giam, chấp hành hình phạt tù của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook