Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 (Phần 2)

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

5. Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong 02 trường hợp sau được coi là không có lý do chính đáng:

a. Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, nghề, trình độ được đào tạo hoặc công việc người lao động đã từng làm được ghi trong phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển

Đây là trường hợp người lao động đã được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu công việc phù hợp với năng lực, trình độ của người lao động, dựa trên:

– Ngành, nghề, trình độ đào tạo của người lao động

– Công việc mà người lao động đã từng làm

Vì vậy, không có lý do gì mà người lao động không ứng tuyển vào công việc được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu, kể cả lý do cá nhân (thời gian tuyển dụng muộn, ngày tuyển dụng sai,…) hoặc vì những lý do không chính đáng.

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

b. Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được người sử dụng lao động tuyển dụng nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động

Trong trường hợp này, nhân viên tham gia tuyển dụng và được chấp nhận làm công việc mà mình đã ứng tuyển. Trong trường hợp người lao động thất nghiệp, người lao động về cơ bản không có lý do chính đáng nếu không thực hiện công việc đã được tuyển dụng, nếu công việc này phù hợp với trình độ chuyên môn và khả năng của mình.

Nếu việc làm không đúng với thông báo tuyển dụng của người sử dụng lao động, tức là việc làm không đáp ứng các điều kiện do trung tâm dịch vụ việc làm khuyến nghị thì người lao động không cần phải nhận việc.

6. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định

Nếu người lao động không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn quy định tại quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bị cho tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tức là nếu người lao động tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm thì vẫn có thể tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, trong trường hợp 03 tháng liên tục người lao động không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm thì người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ, ngày mà người lao động được xác định là chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày kết thúc của thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của tháng thứ 03 liên tục mà người lao động không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm.

Ví dụ: Ngày mà người lao động phải thông báo tìm việc làm mỗi tháng 03 ngày, kể từ ngày 02 hàng tháng, trong tháng 3 người lao động không thông báo tìm việc làm và bị đình chỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tháng 4 người lao động vẫn chưa thông báo tìm việc, đến hết ngày 4/5 (03 ngày làm việc kể từ ngày 2/5) người lao động vẫn chưa thông báo tìm việc. Ngày 4 tháng 5 là ngày kết thúc thời gian thất nghiệp của nhân viên

 Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

7. Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Đây là trường hợp người lao động không còn hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nên không thể hưởng các trợ cấp, chế độ bảo hiểm tại Việt Nam, vì vậy buộc phải chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong trường hợp này, ngày chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày người lao động xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

8. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

Nếu người lao động đi học từ đủ 12 tháng trở lên thì được coi là tạm thời không tham gia thị trường lao động mà là sinh viên chính quy.

Theo quy định tại Điều 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/ND-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, ngày người lao động được xác định đi học có thời gian là 12 tháng đủ (tức là ngày ngày thôi việc) nhận trợ cấp thất nghiệp) là ngày nhập học ghi trong thông báo tuyển dụng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook