Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 (Phần 1)

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Thời hạn bồi thường cho người lao động được quy định cụ thể trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của mỗi người lao động là khác nhau tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động:

– Nếu người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp

– Nếu người lao động đóng BHTN từ 37 tháng trở lên thì cứ 12 tháng đóng BHTN tương đương 01 tháng nhận trợ cấp thất nghiệp (cộng thêm 03 tháng nhận trợ cấp thất nghiệp). ).

Như vậy, khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động coi như đã ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây cũng là trường hợp chấm dứt trợ cấp thất nghiệp phổ biến nhất.

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Có việc làm

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ, có 04 trường hợp được coi là có việc làm:

a. Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên

Đây là trường hợp có việc làm phổ biến nhất, khi người lao động trực tiếp tham gia vào quan hệ lao động, làm việc mới thông qua:

– Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

– Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc xác định có thời hạn

– Hợp đồng lao động, hợp đồng lao động thời vụ hoặc làm một công việc nhất định có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 12 tháng (Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 hiện nay không quy định là loại hợp đồng thì hợp đồng này có thể được do đó được coi là hợp đồng lao động, làm việc có thời hạn dưới 12 tháng)

Ngày người lao động quyết định nhận việc là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Ngày bắt đầu ký hợp đồng lao động của nhân viên A là ngày 10/02/2021 nên ngày 10/02/2021 cũng là ngày kết thúc hưởng trợ cấp thất nghiệp của nhân viên A.

Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Đây được coi là trường hợp người lao động làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội,… hưởng lương theo quy định của Nhà nước và được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức.

Trong trường hợp này, ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.

c. Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp

Đây là trường hợp người lao động góp phần trở thành chủ hộ gia đình, doanh nghiệp và không tham gia vào quan hệ lao động với tư cách là người lao động nhưng có thể tham gia với tư cách là người sử dụng lao động.

Ngày người lao động được xác định nhận việc là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ gia đình, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

d. Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm

Đây là trường hợp người lao động chủ động thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm thông qua thông báo tìm kiếm việc làm.

Trong trường hợp này, ngày người lao động được xác định được tuyển dụng là ngày ghi trong thông báo tuyển dụng.

3. Quy định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là nghĩa vụ của công dân. Trong trường hợp này, người lao động không thể tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp do đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an cũng như trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, người lao động làm công an được hưởng trợ cấp thất nghiệp. trong khi vẫn có khả năng trang trải các chi phí cơ bản như bữa ăn. Như vậy, khi người lao động bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ cảnh sát thì người đó sẽ không nhận được trợ cấp thất nghiệp.

4. Hưởng lương hưu hằng tháng

Người lao động được hưởng lương hưu là người lao động có đủ các điều kiện liên quan đến thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu. Nhóm người này được hưởng lương hưu đủ trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản nhất nên cũng có thể coi đây là thu nhập thường xuyên, hàng tháng của người làm công ăn lương, để người làm công ăn lương ngừng làm việc và được hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu. ngày tính toán. việc hưởng lương hưu được ghi vào văn bản của tổ chức bảo hiểm xã hội về việc hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook