Quy định về chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh năm 2023 (Phần 2)

Thẩm quyền bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế

Quy định về chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Quy định về chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Việc chấm dứt hoạt động giao dịch liên quan đến chứng khoán phái sinh là một điều khoản đáng chú ý trong Nghị định số 158/2020/NĐ-CP, được Chính phủ ban hành gần đây, giám sát chứng khoán phái sinh và thị trường tương ứng. Theo quy định được nêu ra, có hai kịch bản đảm bảo chấm dứt giao dịch chứng khoán phái sinh: chấm dứt tự nguyện và chấm dứt bắt buộc.

Quy định về chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

1. Chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

(2) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành thủ tục yêu cầu, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh được yêu cầu nộp hồ sơ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các tài liệu sau đây:

– Danh sách khách hàng bao gồm thông tin nhận dạng khách hàng toàn diện, số tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, số tài khoản ký quỹ, danh mục tài sản ký quỹ và vị thế trên mỗi tài khoản; lý do không thể thanh toán và xử lý các tài khoản hiện có (nếu có).

– Hồ sơ về quá trình thanh lý, xác nhận chuyển toàn bộ tài khoản và tài sản ký quỹ của khách hàng cho thành viên bù trừ thay thế (nếu có).

– Quyết định về việc rút tư cách thành viên giao dịch và thành viên bù trừ

– Bằng văn bản xác nhận thanh toán đầy đủ thuế, phí dịch vụ, nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán nhận được hồ sơ báo cáo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch phái sinh trong trường hợp chấm dứt một hoặc nhiều hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch phái sinh trong trường hợp chấm dứt giao dịch chứng khoán phái sinh.

Trong trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đưa ra phản hồi bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quy định về chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

2. Quy định chấm dứt bắt buộc hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

a. Trường hợp chấm dứt bắt buộc hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Theo các quy định nêu tại Khoản 1 Điều 8, cơ sở kinh doanh chứng khoán phái sinh có nghĩa vụ ngừng giao dịch theo các kịch bản sau:

– Trong trường hợp việc đình chỉ giao dịch chứng khoán phái sinh vẫn tiếp tục mà không sửa chữa các vi phạm khiến việc đình chỉ hoạt động nói trên;

– Việc giải thể, phá sản, đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động; việc phân chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà tổ chức hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với Công ty Chứng khoán và Công ty quản lý quỹ.

b. Trình tự chấm dứt bắt buộc hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Căn cứ quy định tại khoản 2 khoản 3 khoản 4 khoản 5 Điều 8 Nghị định 158/2020/NĐ-CP thì quy trình bắt buộc chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức bắt đầu giao dịch chứng khoán phái sinh trong trường hợp bắt buộc chấm dứt giao dịch chứng khoán nói trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh, ủy quyền hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

– Khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bắt buộc ngừng giao dịch chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh thực hiện nghĩa vụ phổ biến thông tin và đưa ra thông báo cho khách hàng theo quy định.

– Tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh được yêu cầu tuân thủ các quy định nêu tại (1) và (2) để thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt giao dịch chứng khoán phái sinh và sau đó trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ có báo cáo kết quả xử lý.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt giao dịch chứng khoán phái sinh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán trong trường hợp ngừng một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh hoặc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh trong trường hợp chấm dứt toàn diện chứng khoán phái sinh hoạt động chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook