Quy định về cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán năm 2023

Nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề

Quy định về cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Quy định về cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Theo Khoản 3 Điều 97 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán như sau:

“Điều 97. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;

c) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.”

Trường hợp 1: Cá nhân không còn đáp ứng các yêu cầu để có được chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cá nhân không đáp ứng các tiêu chí sau:

– Không có đủ năng lực hành xử dân sự và không bị truy tố hình sự hoặc cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

– Họ không có bằng đại học hoặc bằng cấp học thuật cao hơn.

– Họ không có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán.

– Không vượt qua kỳ kiểm tra kiểm toán để cấp Giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán, phù hợp với loại chứng chỉ cụ thể mà họ dự định có được. Cá nhân nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề hợp pháp chứng khoán ở nước ngoài cũng phải vượt qua kỳ thi pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp 2: Vi phạm các quy định nêu tại Điều 12 khoản 2 và Điều 98 Luật Chứng khoán 2019.

Các hành động sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động của chứng khoán và thị trường chứng khoán:

Những người hành nghề chứng khoán vi phạm các hành động sau

– Làm việc đồng thời cho hai hoặc nhiều công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

– Mở và quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán nơi họ không làm việc, trừ khi công ty chứng khoán mà họ đang làm việc không tham gia vào hoạt động môi giới chứng khoán.

– Tham gia các hành động vượt quá phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán nơi họ làm việc.

Lưu ý: Giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán bị thu hồi trong trường hợp này sẽ không được cấp lại.

Trường hợp 3: Không thực hành chứng khoán trong thời gian ba năm liên tiếp.

Do đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán và đăng thông tin về việc thu hồi trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cá nhân bị thu hồi giấy chứng nhận phải nộp Giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quy định về cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

2. Quy định cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

a. Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Theo Khoản 1 Điều 214 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm:

“Điều 214. Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

a) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán hoặc bị hỏng, bị mất;

b) Thông tin xác nhận nhân thân của người hành nghề ghi trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán thay đổi (số giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, họ tên, ngày tháng năm sinh).”

Lưu ý, chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi trong trường hợp 1 và trường hợp 3 nêu trên trên hoặc bị mất, hỏng sẽ được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Riêng trường hợp 2 nêu trên sẽ không được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Quy định về cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

b. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

Trường hợp 1: Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã bị thu hồi theo quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán (trường hợp 1 với trường hợp 3 nêu trên), hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các tài liệu sau đây:

– Giấy đề nghị theo Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

– Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

– Phiếu lý lịch tư pháp được Cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

– Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;

– Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài; các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các chứng chỉ tương đương;

– Hai (02) ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

– Đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ kèm theo văn bản xác nhận số năm làm việc, vị trí công tác của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán do các tổ chức nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã từng làm việc hoặc đang làm việc cung cấp.

Trường hợp 2: Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo Mẫu số 85 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; 02 ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ; Chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, trừ trường hợp đề nghị cấp lại do bị mất chứng chỉ.

c. Trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook