Quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực

giấy phép hoạt động điện lực

Điện lực đóng một vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên cần một số điều kiện và giấy phép hoạt động điện lực để có thể hoạt động trên các lĩnh vực điện lực. Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

giấy phép hoạt động điện lực

Hoạt động điện lực là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Điện lực 2004 (sửa đổi 2012), hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.

Hiện nay, theo Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, các lĩnh vực trong hoạt động điện lực bao gồm:

– Tư vấn chuyên ngành điện

– Phát điện.

– Truyền tải điện.

– Phân phối điện.

– Bán buôn điện

– Bán lẻ điện.

Bên cạnh đó, Điều 3 Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành cũng quy định các trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực bao gồm:

– Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

– Phát điện có công suất lắp đặt đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

– Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

– Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Như vậy, có thể thấy, tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động điện lực trong các lĩnh vực nêu trên thì phải xin giấy phép hoạt động điện lực, trừ các trường hợp miễn trừ theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực. Theo đó, theo khoản 2 Điều 32 Luật Điện lực 2004 (sửa đổi 2012), để được cấp giấy phép hoạt động điện lực, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:

– Có dự án hoặc phương án hoạt động điện lực khả thi;

– Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực;

– Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

Cụ thể tại Điều 33 Luật Điện lực 2004 (sửa đổi 2012), cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sau đây để đề nghị cấp phép hoạt động điện lực:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

– Dự án hoặc phương án hoạt động điện lực.

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hoạt động điện lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành đơn vị điện lực.

Thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực

Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp hoặc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nội dung của giấy phép hoạt động điện lực

Các nội dung có trong giấy phép hoạt động điện lực bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

– Loại hình hoạt động điện lực.

– Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

– Phạm vi hoạt động điện lực.

– Kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong hoạt động điện lực.

– Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

Theo khoản 1, 2 Điều 38 Luật Điện lực 2004 (sửa đổi 2012), các cơ quan sau đây có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực:

– Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, đơn vị bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực.

– Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực với quy mô nhỏ trong phạm vi địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công thương.

Trong đó, việc cấp giấy phép hoạt động điện lực về phát điện, truyền tải, phân phối điện phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook