Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2023

Quy định tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án năm 2023

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Theo Khoản 18 Điều 3 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định khái niệm bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh là các hoạt động bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán, chuyển giao tiền hoặc chuyển giao tiền và tài sản cơ sở vào ngày thanh toán.”

Các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện nhất định và có giấy chứng nhận đủ điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tham gia vào các hoạt động liên quan đến thanh toán và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Điều kiện chung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 158/2020/NĐ-CP, áp dụng các quy định sau đây:

– Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Công ty chứng khoán chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán phái sinh của chính mình cũng như của khách hàng. Họ cũng được ủy quyền cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và giải quyết các giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên không thanh toán bù trừ và khách hàng của họ.

– Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được phép thực hiện thanh toán bù trừ, thanh toán các giao dịch chứng khoán phái sinh cho tổ chức, chi nhánh của mình.

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

2. Điều kiện đối với công ty chứng khoán

khoản 2 Điều 9 Nghị định 158/2020/NĐ-CP nêu rõ các điều kiện mà các công ty chứng khoán phải thực hiện để có được Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Những điều kiện này bao gồm:

– Giữ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

– Được ủy quyền môi giới chứng khoán phái sinh.

– Đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, như sau:

+ Đối với thành viên bù trừ trực tiếp: có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 900 tỷ đồng trở lên.

+ Đối với thành viên bù trừ chung: có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 1.200 tỷ đồng trở lên.

– Duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu là 260% liên tục trong 12 tháng qua. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính của năm trước không được vượt quá 05 lần. Ngoài ra, việc phân bổ đầy đủ các điều khoản phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Không có tổn thất nào phát sinh trong 02 năm qua.

– Phê duyệt ý kiến của tổ chức kiểm toán trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính trước đó cũng như báo cáo tài chính được xem xét của nửa năm qua (trong trường hợp yêu cầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ).

3. Quy định điều kiện đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Khoản 3 Điều 9 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định các điều kiện tiên quyết để có được Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Những điều kiện này đòi hỏi:

– Tuân thủ các quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.

– Sở hữu vốn điều lệ và duy trì vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng trở lên đối với ngân hàng thương mại, vốn từ 1.000 tỷ đồng trở lên đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

– Tuân thủ tỷ lệ bảo đảm vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật quản lý tổ chức tín dụng trong vòng 12 tháng trước đó.

– Lấy Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

– Không tham gia vào bất kỳ quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không trải qua tình trạng đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook