Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023 (Phần 1)

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Mục lục bài viết

1. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu:

1.1. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày 01/01/1995: Bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Suy ra ta có công thức tính bình quân tiền lương như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm (60 tháng) / 60 tháng

Trong đó:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động lấy căn cứ điều chỉnh từ mức lương cơ sở, là tiền lương tháng theo ngạch, bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Ví dụ: Người lao động A tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 1990. Tháng 01/2021, người lao động A nghỉ hưu. Trước đây, từ năm 2015 – 2017 tiền lương đóng bảo hiểm là 8.000.000 đồng, từ năm 2018 – 2019 tiền lương đóng bảo hiểm là 10.000.000 đồng. Có nguồn gốc từ:

Lương bình quân = [8.000.000 x 36 + 10.000.000 x 36]/60 = 10.800.000 (đồng)

1.2. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000: Bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Suy ra ta có công thức tính bình quân tiền lương như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm (72 tháng) / 72 tháng

Trong đó:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động lấy căn cứ điều chỉnh từ mức lương cơ sở, là tiền lương tháng theo ngạch, bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Ví dụ: Người lao động B tham gia bảo hiểm xã hội vào tháng 04/1995 và nghỉ hưu vào tháng 09/2021. Suy ra bình quân mức lương đóng bảo hiểm xã hội được xác định là bình quân mức đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 09/2015 đến tháng 08/2021.

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1.3. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006: Bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Suy ra ta có công thức tính bình quân tiền lương như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm (96 tháng) / 96 tháng

Trong đó:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động lấy căn cứ điều chỉnh từ mức lương cơ sở, là tiền lương tháng theo ngạch, bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

1.4. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015: Bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Suy ra ta có công thức tính bình quân tiền lương như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm (120 tháng) / 120 tháng

Trong đó:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động lấy căn cứ điều chỉnh từ mức lương cơ sở, là tiền lương tháng theo ngạch, bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).\

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1.5. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019: Bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Suy ra ta có công thức tính bình quân tiền lương như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm (180 tháng) / 180 tháng

Trong đó:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động lấy căn cứ điều chỉnh từ mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, là tiền lương tháng theo ngạch, bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

1.6. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024: Bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Suy ra ta có công thức tính bình quân tiền lương như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm (240 tháng) / 240 tháng

Trong đó:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động lấy căn cứ điều chỉnh từ mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, là tiền lương tháng theo ngạch, bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

1.7. Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2025 trở đi: Bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động

Suy ra ta có công thức tính bình quân tiền lương như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng/ số tháng tham gia bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động lấy căn cứ điều chỉnh từ mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, là tiền lương tháng theo ngạch, bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook