Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023 (Phần 3)

Trách nhiệm của cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2023

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Mục lục bài viết

3. Một số trường hợp cần được chú ý

3.1. Đối với người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ mà chết không có thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ mà chết không có thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (các điều kiện liên quan đến tuổi, mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân người chết) thì được hưởng mức trợ cấp tuất một lần tương đương với mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân người chết đang hưởng lương hưu.

3.2. Đối với người lao động đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động dưới 61%; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ vào trường hợp này, căn cứ vào Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, khi người lao động thuộc nhóm được nêu trên chết, thân nhân người lao động được hưởng mức trợ cấp tuất một lần bằng 03 tháng mức trợ cấp người lao động đang hưởng trước khi chết.

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

3.3. Trường hợp tính trợ cấp tuất một lần đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các tháng lẻ được xác định như sau:

– Từ 01 tháng đến 06 tháng: nửa năm (0,5 năm)

– Từ 07 tháng đến 11 tháng: một năm (01 năm)

Trong trường hợp tính đến ngày 01/01/2014, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn từ 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần.

Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đưa ra ví dụ minh họa cho trường hợp này:

Ví dụ 51: Ông T bị ốm chết, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2005 đến 3/2017. Ông T có mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 5.000.000 đồng/tháng.

– Ông T có 8 năm 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội ở giai đoạn trước ngày 01/01/2014; có 3 năm 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội ở giai đoạn từ ngày 01/01/2014 trở đi.

– Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông T được tính như sau (08 năm đóng trước năm 2014 và 3 năm 6 tháng đóng từ năm 2014 trở đi):

((8 x 1,5) + (3,5 x 2)) x 5.000.000 đồng = 95.000.000 đồng.

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

3.4. Đối với người lao động đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng khi chết mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất (về độ tuổi, mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân)

Trong trường hợp này, theo Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thân nhân người lao động (là thân nhân nhưng không đủ các điều kiện để hưởng trợ cấp tuất theo quy định, liên quan đến độ tuổi, mức suy giảm khả năng lao động) được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 03 tháng trợ cấp người lao động hưởng trước khi chết.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook