Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023 (Phần 2)

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

2. Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Người lao động trong trường hợp này được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. Tức là:

Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm = Tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng/ số tháng tham gia bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Người lao động A làm việc cho công ty B, tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 01/1995, tháng 01/2021 người lao động A nghỉ việc. Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động A bằng mức bình quân tiền lương từ tháng 01/1995 đến tháng 01/2021 (tức là mức đóng của các tháng này chia cho số tháng đã đóng).

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

3. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội vừa thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo phương án tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tức là:

Mức bình quân tiền lương = (Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định) / Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

– Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tổng số tiền lương theo chế độ Nhà nước là tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của từng giai đoạn.

Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưuQuy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Ví dụ:

Người lao động B đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quyết định từ tháng 11/2000 đến tháng 11/2010 (10 năm)

Từ tháng 12/2010 đến tháng 01/2016, người lao động B đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (06 năm).

Từ tháng 02/2016 đến tháng 02/2021, người lao động B đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quyết định (05 năm).

Người lao động B nghỉ hưu từ tháng 03/2021.

Suy ra:

Tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông B là: 6 + 5 = 11 năm = 132 tháng

Mức bình quân đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của người lao động B là:

Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định [1] = Tổng số tiền lương người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trong 20 năm trước khi nghỉ hưu / 240 tháng

Trong đó: Lấy tổng tiền lương của người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trong 20 năm trước khi nghỉ hưu chia cho 240 tháng, căn cứ vào công thức tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Kế hoạch do Nhà nước quy định cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Như vậy, tổng tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động B bằng 132 x Mức bình quân tiền lương đóng BHXH theo hệ thống tiền lương do Nhà nước quy định [1] .

Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì tính bình quân tiền lương tháng của những tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để xác định mức lương hưu, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook