Quy định về các quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về các quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội

Quy định về các quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 83 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 03 Quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội:

1. Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ ốm đau và thai sản là một quỹ phụ của Quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ này cũng do nhà nước tài trợ và được thành lập thông qua đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Tiền thu được từ Quỹ được dùng để chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản cho người lao động.

Đối tượng đóng vào Quỹ ốm đau, thai sản là người lao động thuộc diện hưởng chế độ ốm đau, thai sản (nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và thuộc một trong các trường hợp sau: đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản) và người sử dụng lao động của những người được hưởng.

Tất cả người lao động có đóng góp vào Quỹ Y tế và thai sản đều được hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định này nếu người lao động bị ốm đau do một trong các nguyên nhân sau: Không có: nghỉ thai sản (xét nghiệm thai, sinh con, nhận con nuôi). con dưới sáu tuổi, mang thai hộ, mang thai hộ, sảy thai, nạo, phá thai do thai chết lưu, chồng chăm sóc vợ khi sinh con, chuẩn bị sinh con nếu vợ chết do sinh con).

Quy định về các quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội

2. Quy định quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội, cũng là quỹ do người lao động và người sử dụng lao động đóng góp, có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nguồn thu từ Quỹ được sử dụng để người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc được rút Quỹ để lập quỹ hỗ trợ phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh tật.

Đối tượng đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động và người sử dụng lao động của người sử dụng lao động. Đối tượng hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động.

Tuy nhiên, đối tượng được hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể là người lao động, người sử dụng lao động hoặc cơ quan tổ chức giám định lại tai nạn lao động theo yêu cầu của BHYT.

Người đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng có thể không được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do chế độ này phát sinh sau một sự kiện pháp lý (người lao động bị tai nạn lao động, nghề nghiệp, người lao động tham gia an toàn, vệ sinh lao động đào tạo, v.v.).

Quy định về các quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội

3. Quỹ hưu trí và tử tuất

Tương tự như Quỹ bảo hiểm ốm đau và thai sản, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ hưu trí và tử tuất (Quỹ bảo hiểm hưu trí và tử tuất) cũng là một quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội, được hình thành bởi sự đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động, và được hỗ trợ bởi Nhà nước.

Đối tượng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là người lao động, người sử dụng lao động nhưng đối tượng hưởng chế độ từ quỹ hưu trí, tử tuất là người lao động đã nghỉ hưu, hoặc thân nhân của người lao động đã mất (tức có thể đối tượng hưởng không phải là cả người lao động và người sử dụng lao động).

Khi người lao động đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất và thực hiện công việc đủ số năm quy định thì được hưởng chế độ hưu trí. Khi người lao động đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đủ số năm quy định và phát sinh sự kiện người lao động chết thì thân nhân của người lao động được hưởng chế độ tử tuất.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về các quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook