Quy định về các loại nghiệp vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được kinh doanh năm 2023 

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về các loại nghiệp vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được kinh doanh

Quy định về các loại nghiệp vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được kinh doanh 
1. Khái niệm của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 99/2020/TT-BTC quy định về khái niệm của công ty quản lý quỹ như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Một công ty quản lý quỹ có thể được hiểu là một hình thức kinh doanh trung gian tài chính chuyên thành lập và quản lý quỹ đầu tư, phục vụ các yêu cầu đầu tư trung gian và dài hạn của công chúng.

— Một công ty quản lý quỹ sở hữu hai đặc điểm chính như được mô tả dưới đây:

+ Công ty quản lý quỹ phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chứng khoán;

+ Phải có chuyên môn chuyên môn riêng trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo Khoản 1 Điều 73 Luật chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 (sau đây gọi là Luật chứng khoán 2019) quy định công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được kinh doanh các nghiệp vụ của như sau:

“Điều 73. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

b) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

c) Tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Quy định về các loại nghiệp vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được kinh doanh 

2. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Khoản 36 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.”

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đòi hỏi phải tham gia vào các hoạt động giao dịch chứng khoán, trong đó công ty quản lý quỹ có được sự ủy quyền của nhà đầu tư để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán sử dụng các quỹ do các nhà đầu tư đó đóng góp. Sau đó, công ty trực tiếp giám sát và quản lý quỹ với mục tiêu đầu tư vào thị trường chứng khoán, cũng như các tài sản khác, vì lợi ích của nhà đầu tư.

Quy định về các loại nghiệp vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được kinh doanh 

3. Quy định Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Khoản 35 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 quy định về quản lý danh mục quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.”

Quản lý danh mục đầu tư là một nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh chứng khoán, là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Khoản 32 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 quy định về tư vấn đầu tư chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.”

Khi tham gia thị trường, các nhà đầu tư phải trang bị cho mình kiến thức cần thiết để điều hướng các tình huống khác nhau và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, phần lớn những người tham gia thị trường tài chính là các nhà đầu tư không chuyên nghiệp, thiếu đào tạo thích hợp trong các lĩnh vực chứng khoán và tài chính. Do đó, những cá nhân này đòi hỏi thông tin toàn diện và hiểu biết về thị trường.

Các đơn vị chính cần tư vấn đầu tư chứng khoán như sau:

– Nhà đầu tư không chuyên nghiệp và cá nhân: Những cá nhân này phải được hướng dẫn đầu tư vào các loại chứng khoán đa dạng và cung cấp thông tin thị trường, chi tiết giá cả, lịch giao dịch và đánh giá trong tương lai.

– Tổ chức phát hành: Đôi khi, bản thân tổ chức phát hành yêu cầu hướng dẫn trong quá trình phát hành chứng khoán, bao gồm cả chiến lược xây dựng hồ sơ.

Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán được thực hiện bởi:

– Các tổ chức môi giới đầu tư độc lập dẫn đầu bởi các nhà phân tích đầu tư độc lập.

– Các công ty chứng khoán, nơi các nhà môi giới sở hữu sự nhạy bén về tài chính, kiến thức thị trường và được đào tạo bài bản về phân tích đầu tư. Các chuyên gia này cung cấp lời khuyên về thời điểm thích hợp để mua và bán chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về các loại nghiệp vụ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được kinh doanh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook