Quy định về các loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh năm 2023

Người tập sự hành nghề công chứng thay đổi nơi cư trú sang tỉnh khác có được thay đổi nơi tập sự không?

Quy định về các loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh năm 2023

Quy định về các loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh
Theo Khoản 9 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về khái niệm chứng khoán phái sinh như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.”

Theo đó, tài sản cơ bản của chứng khoán phái sinh, từ nay được gọi là tài sản cơ sở, liên quan đến chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc bất kỳ tài sản nào khác do Chính phủ quy định, làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh.

Phù hợp với khái niệm nói trên, chứng khoán phái sinh có thể được phân loại thành hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai, cụ thể là hợp đồng tương lai.

Quy định về các loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

1. Các loại chứng khoán phái sinh dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm:

“Điều 14. Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm:

a) Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn niêm yết dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của Chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh;

b) Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn giao dịch thỏa thuận dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán, chỉ số chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.”

Các sản phẩm tương lai được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.

Theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 58/2021/TT-BTC, hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ được điều chỉnh bởi các quy định sau đây:

Chỉ số tương lai

– Tài sản cơ bản của hợp đồng tương lai chỉ số bao gồm chỉ số chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phát triển dựa trên nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành, phải báo cáo và phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Khi đáo hạn, hợp đồng tương lai chỉ số được thanh toán bằng hình thức thanh toán bằng tiền mặt, tuân thủ các quy định của Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam.

– Hợp đồng tương lai chỉ số mô hình do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành sau khi báo cáo và phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

– Các tài sản cơ bản của Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ bao gồm:

+ Trái phiếu Chính phủ được giao dịch trên thị trường; hoặc

+ Trái phiếu có đặc điểm cơ bản nhất định của trái phiếu Chính phủ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định các đặc điểm cơ bản của trái phiếu Chính phủ, trong khi việc thiết kế các trái phiếu này phụ thuộc vào báo cáo của Bộ Tài chính, cần được phê duyệt trước khi thực hiện.

– Khi đáo hạn, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển nhượng tài sản cơ sở, theo quy chế do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thiết lập. Các phương thức thanh toán phải được chỉ định trước khi niêm yết.

– Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kiểu mẫu do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phát hành sau khi báo cáo và phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xác định và công bố các nội dung sau đây trên trang thông tin điện tử của mình:

+ Danh sách các trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao, nguyên tắc xác định và hệ số chuyển đổi (đối với hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ thực hiện hợp đồng dưới hình thức chuyển giao tài sản cơ sở);

+ Danh sách các trái phiếu Chính phủ được sử dụng để xác định giá thanh toán cuối cùng, nguyên tắc xác định và tỷ trọng từng trái phiếu trong danh sách đó (đối với hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ thực hiện hợp đồng dưới hình thức thanh toán bằng tiền).

– Việc xác định và công bố thông tin về các trái phiếu Chính phủ quy nêu trên thực hiện theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác định thời điểm cuối cùng để chốt danh sách các trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao hoặc được sử dụng để xác định giá thanh toán cuối cùng.

Sau thời điểm đó, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không được điều chỉnh danh sách các trái phiếu Chính phủ nêu trên.

Quy định về các loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

2. Quy định nội dung chứng khoán phái sinh giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán

Theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định chứng khoán phái sinh giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Thông tin về tài sản cơ sở bao gồm: tên, mã và các thông tin khác về tài sản cơ sở;

– Thông tin về chứng khoán phái sinh bao gồm: tên hợp đồng, quy mô hợp đồng, phương thức giao dịch, giới hạn vị thế, thời gian giao dịch, thời gian đáo hạn, ngày thanh toán cuối cùng, ngày giao dịch cuối cùng, ngày niêm yết, phương thức thực hiện thanh toán, bước giá, đơn vị yết giá, biên độ dao động giá, phương thức xác định giá thanh toán cuối ngày, giá thanh toán cuối cùng, giá tham chiếu, mức ký quỹ;

– Trường hợp chứng khoán phái sinh là hợp đồng quyền chọn phải có thêm thông tin về loại quyền chọn (mua hoặc bán), kiểu quyền chọn (chỉ thực hiện quyền tại ngày đáo hạn hoặc thực hiện quyền trước hoặc tại ngày đáo hạn), giá thực hiện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về các loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook