Quy định về các hoạt động được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về các hoạt động được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Quy định về các hoạt động được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Theo Khoản 1 Điều 87 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định những hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gồm:

“Điều 87. Những hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên nhân bất khả kháng;

b) Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại nước ngoài;

c) Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

d) Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; thành lập công ty con tại nước ngoài; thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập, đóng cửa phòng giao dịch;

đ) Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch;

e) Thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 của Luật này.”

Quy định về các hoạt động được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

1. Tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên nhân bất khả kháng

Theo Điều 208 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, quy định đình chỉ hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam như sau:

– Việc đình chỉ hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, nếu có.

– Việc đình chỉ hoạt động tại trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không quá thời hạn 90 ngày. Sau thời hạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi giấy phép thành lập và tiến hành kinh doanh chứng khoán hoặc quyết định thành lập có liên quan.

– Cần có kế hoạch đình chỉ hoạt động và kế hoạch xử lý hợp đồng vẫn còn hiệu lực với khách hàng theo Mẫu số 84 Phụ lục ban hành theo Nghị định này đã được ủy quyền thông qua.

Quy định về các hoạt động được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

2. Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại nước ngoài

Theo quy định tại Điều 198 Nghị định 155/2020/NĐ-JSC, quy định về việc chào bán, niêm yết chứng khoán của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài như sau:

– Điều kiện, văn bản, trình tự, thủ tục phê duyệt công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, kể cả công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn chào bán chứng khoán ra nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương II Nghị định này.

– Điều kiện, tài liệu, trình tự, thủ tục phê duyệt niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III Nghị định này.

3. Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; thành lập công ty con tại nước ngoài; thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập, đóng cửa phòng giao dịch

Theo Điều 196 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, quy định thành lập và bổ sung hoạt động chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

– Chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được phép hoạt động kinh doanh thông qua ủy quyền, trong phạm vi hoạt động kinh doanh được cấp phép của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Chi nhánh của công ty quản lý quỹ chỉ được phép cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

– Điều kiện thành lập, bổ sung nghiệp vụ chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước:

+ Duy trì điều kiện cấp phép kinh doanh hiện tại cho trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch hiện tại (nếu có);

+ Không trong tình trạng bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật;

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 06 tháng tính đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

+ Có trụ sở và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán tại chi nhánh;

+ Giám đốc chi nhánh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chi nhánh và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a và d khoản 5 Điều 74 Luật Chứng khoán hoặc các điểm a, c, d khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán. Có tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với mỗi nghiệp vụ kinh doanh của chi nhánh.

4. Thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 của Luật này.

Nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 86 gồm:

“b) Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh.”

Lưu ý: Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam khi tạm ngừng hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về các hoạt động được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook