Quy định về các hình thức đầu tư từ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về các hình thức đầu tư từ bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về các hình thức đầu tư từ bảo hiểm thất nghiệp

1. Các hình thức đầu tư bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/04/2016, có 05 hình thức đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, theo thứ tự ưu tiên bao gồm:

a. Mua trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu Chính phủ là trái phiếu do Chính phủ phát hành nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách Nhà nước, tài trợ cho công trình phúc lợi công cộng trung ương và địa phương hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ.

Chủ thể mua trái phiếu Chính phủ được thanh toán đầy đủ, đúng hạn khi gốc, lãi trái phiếu đến hạn thanh toán (riêng trong trường hợp phải thu hồi vốn trước hạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải nêu rõ lý do và trình Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội quyết định). Đây được coi là khoản đầu tư an toàn vì chủ thể phát hành trái phiếu là Chính phủ và được thanh toán theo đúng hạn, tức Chính phủ chịu trách nhiệm về việc thanh toán đúng hạn này.

Có 02 hình thức mua trái phiếu Chính phủ:

– Mua trái phiếu từ Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước

– Mua trái phiếu Chính phủ từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về giao dịch trái phiếu Chính phủ

Quy định về các hình thức đầu tư từ bảo hiểm thất nghiệp

b. Cho ngân sách Nhà nước vay

Tương tự trường hợp mua trái phiếu Chính phủ, ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo các nhiệm vụ, chức năng của Nhà nước, do đó, hoạt động cho vay Ngân sách Nhà nước là một hoạt động đầu tư an toàn, vì Ngân sách Nhà nước phục vụ cho hoạt động của Nhà nước nên đối với các khoản vay cho Ngân sách, Nhà nước có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đúng lãi suất.

Lãi suất cho vay ngân sách Nhà nước bằng mức lãi suất phát hành trái phiếu có cùng kỳ hạn tại thời điểm gần nhất trong 03 tháng. Ngoài ra thời hạn cho vay không quá 10 năm nên lãi suất thu về ít chịu tác động từ lạm phát và các yếu tố tương tự, cũng như khả năng thu hồi vốn tương đối cao.

Quy định về các hình thức đầu tư từ bảo hiểm thất nghiệp

c. Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, điểm số cao trong đánh giá uy tín, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vì vậy, việc gửi, mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng này là hoạt động đầu tư an toàn và có khả năng thu hồi vốn, lãi suất cao. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại dù uy tín đến đâu cũng không thể đảm bảo 100% khả năng trả nợ gốc và lãi (tức là vẫn còn nhiều rủi ro khi hoạt động ngân hàng). Do đó, hình thức đầu tư này được phân loại theo hai hình thức trên.

Mức ký quỹ do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định nhưng thời hạn ký quỹ tối đa không quá 3 năm (ngắn hơn thời hạn vay ngân sách nhà nước) do mức độ rủi ro cao hơn so với mức ký quỹ. hình thức cho vay.

Tuy nhiên, lãi suất của hình thức này tương đối cao, ngang bằng với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt, với thời hạn tối đa 5 năm.

d. Cho Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành

Hoạt động vay vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội dưới hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành chỉ áp dụng đối với Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và mức đầu tư không vượt quá 20% số dư. quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm trước.

Hoạt động Cho vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội dưới hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành theo quyết định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam với thời hạn tối đa 5 năm.

đ. Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tương tự như hình thức đầu tư “Cho vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội dưới hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành”, hình thức này chỉ áp dụng đối với Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời với hình thức đầu tư Số tiền đầu tư không được vượt quá 20% số dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Các dự án quan trọng có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (thể hiện rõ ở mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn, địa điểm, thời gian và thời gian thực hiện các tác phẩm nghệ thuật). Tuy nhiên, rủi ro của những dự án này còn cao hơn thế rất nhiều. trong số các địa điểm đầu tư nêu trên. Do đó, hình thức này được ưa thích như là phương sách cuối cùng.

Do mức độ rủi ro cao nên thời hạn đầu tư của hình thức này không quá 5 năm và để được vay vốn từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu huy động vốn phải đáp ứng nhiều điều kiện về như hồ sơ.

2. Quy định trách nhiệm của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về các hình thức đầu tư, cơ cấu đầu tư của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư, cơ cấu đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về các hình thức đầu tư từ bảo hiểm thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook