Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt chính năm 2023

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính năm 2023

Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt chính

Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt chính

1. Hình thức xử phạt Cảnh cáo.

Cảnh cáo hành chính luôn là hình thức xử phạt cao nhất tương ứng với hình phạt nhẹ nhất, nhắc nhở, khiển trách công khai trước pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức khi các hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến tội nhẹ, khiêm tốn. Tức là khi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này, hành vi đó không gây ảnh hưởng trên diện rộng đến nhiều người và có thể sửa chữa được.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ, theo quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tất cả các hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên trên 14 tuổi thực hiện, trừ trường hợp đủ 16 tuổi. Cảnh báo được quyết định bằng văn bản.

2. Hình thức xử phạt phạt tiền.

Phạt tiền là hình thức xử phạt chính mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra một số tiền đáng kể để nộp cho cơ quan nhà nước có liên quan về hành vi vi phạm của mình. Với mỗi lĩnh vực cụ thể lại có mức phạt tối đa khác nhau.

Mức phạt tiền tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Điều này đáp ứng quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính ở Việt Nam, nằm trong khung chuẩn “từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức” cùng một hành vi vi phạm, mức phạt đối với tổ chức là gấp đôi số tiền cá nhân phải nộp.

Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt chính

c. Quy định hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

  • Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép.
  • Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt chính

Đối với cơ sở được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, văn hóa phải thực hiện đúng nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người hoặc môi trường thì có quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động thương mại, dịch vụ. Về cơ bản, các biện pháp xử phạt chính tiếp tục kế thừa các Nghị định xử phạt hành chính đã ban hành trước đó và phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ chỉ bị phạt tiền. được quy định trong khuôn khổ các quy định của Nghị định. Vi phạm hành chính chỉ có thể bị xử phạt một lần. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Và mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo quy định của pháp luật. Một hành vi vi phạm chỉ có một hình thức xử phạt chính và có thể bị hoặc không bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, và trong lĩnh vực này điều tương tự cũng được áp dụng cho từng hành vi cụ thể.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt chính

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook