Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt bổ sung năm 2023

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng không dân dụng

Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt bổ sung

Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt bổ sung

Trên tinh thần của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định  này cũng nêu ra các hình phạt cơ bản từ văn bản chung, gồm hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung. Cụ thể, hình phạt bổ sung được quy định như sau:

Khoản 2, Điều 3, NĐ 38/2021/NĐ-CP quy định:

Hình thức xử phạt bổ sung:

  1. a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
  2. b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn;
  3. c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

1. Hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Đây là khoản bổ sung vào ngân sách nhà nước các đồ vật, tiền, hàng hóa, phương tiện liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, áp dụng đối với các vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.

Trong trường hợp vi phạm Nghị định 38/2021/ND-CP, hình thức xử phạt bổ sung này có thể kèm theo cảnh cáo hoặc phạt tiền, bảo đảm có tác dụng răn đe đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm.

Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt bổ sung

2. Hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

  • Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định Luật pháp yêu cầu sự cho phép.
  • Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác mà pháp luật không yêu cầu phải có giấy phép và gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng thực sự đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và xã hội trật tự và an ninh.

Đối với cơ sở được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, văn hóa phải thực hiện đúng nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người hoặc môi trường thì có quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động thương mại, dịch vụ.

Như vậy, đình chỉ hoạt động có thời hạn vừa là hình thức xử phạt chính, vừa là hình thức xử phạt bổ sung trong trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực quảng cáo, văn hóa và khi hành vi vi phạm buộc các đối tượng phải chấp hành.

Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt bổ sung

3. Quy định hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị thu hồi quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được phép thực hiện các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Không giống như việc đình chỉ hoạt động, đây là một biện pháp mang tính thuyết phục hơn. Thiếu hụt có nghĩa là không thể kinh doanh cho đến khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh nhưng vẫn có thể kinh doanh mà không cần phải làm mọi việc như trước.

Về cơ bản, sự quy định về hình thức xử phạt bổ sung này là điểm mới của Nghị định 38/2021/NĐ-CP bởi rằng, các văn bản trước chỉ đề cập mà không chỉ rõ ra các hình thức xử phạt nào sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính.

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin thì quy định rằng: Khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá – thông tin, người có thẩm quyền xử phạt chỉ được áp dụng những hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với hành vi đó theo quy định của pháp luật. Còn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thì không đề cập tới.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP chịu hình thức xử phạt bổ sung

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook