Quy định về biện pháp khắc phục vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn năm 2023

Thủ tục tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy

Quy định về biện pháp khắc phục vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

Quy định về biện pháp khắc phục vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn 

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Trường hợp vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật thì biện pháp khắc phục cụ thể đối với từng hành vi cụ thể bao gồm:

1. Buộc tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình đối với hành vi:

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo quy định

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu.

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quy định về biện pháp khắc phục vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn 

2. Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại đối với hành vi:

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình đã có quyết định đình chỉ lưu hành và buộc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Lưu hành các bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; tác động tiêu cực đến quan hệ đối ngoại; Sử dụng trang phục, lời nói, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

– Lưu hành các bản ghi âm, ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

3. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi:

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không lưu trữ theo quy định;

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không phù hợp với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã được lưu giữ.

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình đã có quyết định đình chỉ lưu hành và buộc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Lưu hành các bản ghi âm, ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Lưu hành các bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; tác động tiêu cực đến quan hệ đối ngoại; Sử dụng trang phục, lời nói, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội

– Hành vi phổ biến bản ghi âm, ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Quy định về biện pháp khắc phục vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn 

4. Quy định buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số đối với hành vi:

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không lưu trữ theo quy định.

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không phù hợp với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã được lưu giữ.

– Lưu hành bản ghi âm, ghi hình đã có quyết định đình chỉ lưu hành và buộc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Lưu hành các bản ghi âm, ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Lưu hành các bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; tác động tiêu cực đến quan hệ đối ngoại; Sử dụng trang phục, lời nói, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội

– Hành vi phổ biến bản ghi âm, ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Về cơ bản, việc quy định các biện pháp khắc phục hậu quả là điểm mới so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP. Nghị định 38/2021/NĐ-CP đã tách biệt rõ ràng các vấn đề, từng hành vi cụ thể hơn, không gộp chung các điều khoản với nhau và với việc vi phạm các quy định trên thì không có biện pháp xử phạt bổ sung mà chỉ có hình thức xử phạt chính là phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về biện pháp khắc phục vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook