Quy định về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

Quy định về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

1. Giám sát an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

Giám sát  an toàn thị trường chứng khoán là hoạt động thu thập, phân tích thông tin để xác định các rủi ro, rủi ro hệ thống đe dọa đến sự an toàn của thị trường chứng khoán nhằm xây dựng kế hoạch và giải pháp. Các biện pháp đảm bảo  an toàn thị trường chứng khoán.

2. Ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán

Các hoạt động nhằm ứng phó, khắc phục các sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và  toàn vẹn của thị trường chứng khoán bao gồm:

a) Phát hiện, xác định các sự cố, sự kiện, biến động của thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và  toàn vẹn của thị trường chứng khoán;

b) Xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại các sự cố, sự kiện và biến động của thị trường chứng khoán;

c) Thực hiện các biện pháp nhằm  hạn chế phạm vi ảnh hưởng và hạn chế thiệt hại do sự cố gây ra;

d) Triển khai các phương án ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện và biến động của thị trường chứng khoán theo mức độ ảnh hưởng: toàn bộ thị trường hoặc tất cả các hoạt động, hầu hết thị trường hoặc hầu hết các hoạt động, một phần thị trường hoặc một phần hoạt động ;

d) Kiểm tra nguyên nhân, xử lý hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

3. Tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Khoản 1 Điều 303 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định biện pháp này như sau:

“Điều 303. Tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán

  1. Sở giao dịch chứng khoán thực hiện tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp:

– Giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán; 

– Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ kể từ khi áp dụng biện pháp này.”

Quy định về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

4. Tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia ra quyết định  đình chỉ hoặc tạm đình chỉ toàn bộ hoặc một phần  hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Chứng khoán, theo đó:

a) Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, thiên tai, biến động lớn về kinh tế, sự cố hệ thống giao dịch hoặc các sự kiện bất khả kháng khác  ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của cổ phiếu thị trường;

b) Khi thị trường  chứng khoán có biến động bất thường hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm sự ổn định, an ninh và toàn vẹn của thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia khôi phục toàn bộ hoặc một phần  hoạt động giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con khi lý do dẫn đến việc tạm đình chỉ hoặc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động là: Hoạt động giao dịch giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con các công ty con được giải quyết sau khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

5. Quy định tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Khoản 1 Điều 305 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định biện pháp này như sau:

“Điều 305. Tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Chứng khoán,

thực hiện việc khôi phục một phần hoặc toàn bộ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Chứng khoán, sau khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.”

Cụ thể, Điều 68 Luật chứng khoán năm 2019 quy định:

– Ủy ban Chứng khoán Quốc gia sẽ tạm  đình chỉ hoặc đình chỉ toàn bộ hoặc một phần  hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong các trường hợp sau:

a) Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, thiên tai, biến động lớn về kinh tế, hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán bị lỗi hoặc các sự kiện bất khả kháng khác ảnh hưởng đến hoạt động đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Chứng khoán Việt Nam Công ty lưu ký và thanh toán bù trừ. ;

b) Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm sự ổn định, an toàn của hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

– Ủy ban Chứng khoán Quốc gia khôi phục toàn bộ hoặc một phần  hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán khi phát sinh lý do dẫn đến việc đình chỉ hoặc tạm  đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động  chứng khoán. Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã được giải quyết.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook