Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Các trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 78 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 02 trường hợp sau:

1.1. Người lao động dừng tham gia bảo hiểm xã hội mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

– Thỏa mãn tuổi được hưởng lương hưu

+ Năm 2021 là 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với người lao động nữ

+ Bắt đầu từ năm 2022, mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu thêm 03 tháng đối với người lao động nam và 04 tháng đối với người lao động nữ

+ Từ năm 2028 trở về sau, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam được giữ nguyên là 62 tuổi

+ Từ năm 2035 trở về sau, tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ được giữ nguyên là 60 tuổi

– Thỏa mãn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội: tối thiểu 20 năm

(ii) Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà đồng thời có thời gian tham gia bảo hiểm bắt buộc thì điều kiện hưởng lương hưu được xác định như điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động thì điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động)

Chỉ cần không đáp ứng một trong các điều kiện trên thì người lao động không được nhận lương hưu. Ví dụ: NLĐ chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, chưa đủ số năm tham gia BHXH… Trong các trường hợp này, người lao động được dừng đóng BHXH và bảo lưu đóng BHXH.

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1.2. Người lao động dừng tham gia bảo hiểm xã hội mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần

Cũng như trường hợp trên, người lao động trong trường hợp trên không đủ điều kiện nhận lương hưu, nhưng cũng không lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Nếu người lao động đã được nhận bảo hiểm xã hội một lần thì khi dừng đóng bảo hiểm xã hội không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

2. Quy định tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

2.1. Tạm dừng hưởng lương hưu

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 78 và Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, các trường hợp sau người lao động phải tạm dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

– Xuất cảnh trái phép

– Bị Tòa án tuyên bố là mất tích

– Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2.2. Tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Trong trường hợp sau người lao động được tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng:

– Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người lao động đã nhập cảnh trở lại Việt Nam

– Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích của người lao động (trường hợp người lao động được tuyên bố chết thì không được tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội)

– Cơ quan bảo hiểm xã hội trong 30 ngày kể từ khi tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật thì tiến hành giải quyết hưởng (hoặc chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội).

Trong các trường hợp này, nếu được tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng thì người lao động được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook