Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp
1. Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ vào Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, có 02 trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.1. Quy định người lao động nghỉ việc khi chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu

Người lao động chỉ cần không thỏa mãn một trong các điều kiện sau (theo từng phần a, phần b) thì người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Điều kiện hưởng lương hưu thông thường

(i) Đủ tuổi nghỉ hưu: Hiện nay là 60 tuổi 03 tháng đối với người lao động nam, 55 tuổi 04 tháng đối với người lao động nữ vào năm 2021.

Từ năm 2022 mỗi năm tăng 03 tháng đối với người lao động nam, 04 tháng với người lao động nữ để đến năm 2028 trở đi người lao động nam có tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi, từ năm 2035 người lao động nữ có tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi (hoặc trong trường hợp người lao động thuộc nhóm quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan thì được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 05 năm trước số tuổi được nêu trên) hoặc thuộc một trong các trường hợp được nghỉ hưu sớm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

(ii) Đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

(i) Đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội

(ii) Thỏa mãn mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

(iii) Đủ tuổi nghỉ hưu:

Đối với người lao động thông thường

– Có tuổi đời tối đa thấp hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 (đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam). năm 4 tháng đối với lao động nữ vào năm 2021.

Từ năm 2022, mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, 04 tháng đối với lao động nữ, đến năm 2028, lao động nam đủ tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu là 62, từ năm 2035 tuổi nghỉ hưu là 60) khi khả năng lao động giảm từ 61% đến dưới 81%

– Có tuổi đời tối đa thấp hơn 10 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên .

Đối với người lao động là quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan:

– Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 (60 tuổi 03 tháng đối với người lao động nam, 55 tuổi 04 tháng đối với người lao động nữ vào năm 2021.

Từ năm 2022 mỗi năm tăng 03 tháng đối với người lao động nam, 04 tháng với người lao động nữ để đến năm 2028 trở đi người lao động nam có tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi, từ năm 2035 người lao động nữ có tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi)

(iv) Thỏa mãn thời gian làm công việc nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp

1.2. Người lao động chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo đó, người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không thuộc một trong các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

(i) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội

– Thỏa mãn điều kiện về tuổi nghỉ hưu (như trên)

– Thỏa mãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội (như trên)

+ Đối với người lao động thuộc các trường hợp người lao động bình thường, người lao động thuộc nhóm quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 20 năm

+ Đối với người lao động là người lao động hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm

(ii) Người lao động sau khi nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội

(iii) Người lao động ra nước ngoài để định cư

(iv) Người lao động bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp

2. Thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động có thể bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi người lao động có đề nghị tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cũng có thể đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook