Quy định về Bảo hiểm xã hội huyện năm 2023

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quy định về Bảo hiểm xã hội huyện

Quy định về Bảo hiểm xã hội huyện
Bảo hiểm xã hội huyện là một trong hai cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương. Vậy, bảo hiểm xã hội huyện là gì? Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội huyện như thế nào?

1. Khái niệm hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

Theo Khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 94. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

1. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định trên:

– Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội là tổ chức được thành lập cấp quốc gia

– Nhiệm vụ của hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội: Chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội (cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan cấp dưới của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội) và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách về quản lý bảo hiểm xã hội (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

– Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội có văn phòng giúp việc (nhiệm vụ của văn phòng này do Hội đồng quản lý quy định)

– Trụ sở của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, văn phòng Hội đồng quản lý hiện nay: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Khái niệm Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp địa phương thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (trong hệ thống quản lý theo chiều dọc) ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, tức:

– Được thành lập hợp pháp

– Có con dấu riêng

– Có tài khoản riêng và trụ sở riêng

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: Có các phòng chức năng trực thuộc, các phòng này có chức năng rõ ràng

Quy định về Bảo hiểm xã hội huyện

3. Khái niệm Bảo hiểm xã hội huyện

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp địa phương trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam (theo hệ thống quản lý dọc) tại các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh. thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, con dấu, tài sản và trụ sở đăng ký riêng.

Lưu ý: Bảo hiểm xã hội huyện không tổ chức thành đơn vị hành chính là các thị trấn, thôn trực thuộc tỉnh, nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại địa phương, tức là ở thành thị. Các thành phố cấp tỉnh có Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thì không có Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

4. Cơ cấu tổ chức về Bảo hiểm xã hội huyện

4.1. Tổ nghiệp vụ về Bảo hiểm xã hội huyện

Bảo hiểm xã hội huyện bao gồm nhiều Tổ nghiệp vụ (không quá 05 tổ nghiệp vụ):

– Chủ thể thành lập Tổ nghiệp vụ: Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh (căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở nguyên tắc thành Tổ nghiệp vụ do Tổng Giám độc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành) và phải được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt

– Chủ thể ban hành tiêu chí thành lập tổ nghiệp vụ, số lượng tổ nghiệp vụ, cơ cấu viên chức quản lý tổ nghiệp vụ: Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

– Chủ thể quản lý, điều hành trực tiếp Tổ nghiệp vụ: Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

– Chức năng của Tổ nghiệp vụ: Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quy định về Bảo hiểm xã hội huyện

4.2. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội

– Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện: Chịu trách nhiệm quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài sản thuộc phạm vi Bảo hiểm xã hội huyện quản lý theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (Số lượng không quá 02 người): Giúp sức cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện (trong một số trường hợp được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thay Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện)

– Trưởng tổ nghiệp vụ, Phó tổ trưởng tổ nghiệp vụ

Theo Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Tổ trưởng, phó Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình, bổ nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về Bảo hiểm xã hội huyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook