Quy định về truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

Quy định về truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Trong một số trường hợp, người lao động và người sử dụng lao động bị truy thu, thiếu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy đó là những trường hợp nào? Số tiền lương tháng bị truy thu, bị thiếu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là bao nhiêu?

Các trường hợp truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, có 02 trường hợp người lao động, người sử dụng lao động bị truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội):

Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Đây là hoạt động khách quan đối với cả người lao động và người sử dụng lao động. Do việc điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là từ phía Nhà nước (thực hiện hằng năm hoặc theo kế hoạch)

Đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

Trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng có hợp đồng lao động với người sử dụng lao động trong nước thì khi đi làm việc ở nước ngoài không đóng bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động và người lao động phải truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định về truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Số tiền truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội

2.1. Đối với trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

– Đối với người lao động, người sử dụng lao động nộp chậm không quá 06 tháng kể từ khi có quyết định điều chỉnh tăng lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và người lao động vẫn tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi về nước (nếu người lao động làm việc ở nước ngoài), thì không tính lãi suất đóng chậm. Tức:

Số tiền truy thu, truy đóng = Số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Đối với trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội thì số tiền truy thu bảo hiểm xã hội được tính bao gồm số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng. Tức:

Số tiền truy thu, truy đóng = Số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc + Tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng

Trong đó: Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề của năm tính truy thu

Quy định về truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

2.2. Đối với trường hợp đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động về truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tương tự như trường hợp trên:

Số tiền truy thu, truy đóng = Số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong truy thu, truy đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook