Quy định trách nhiệm phát huy vai trò người cao tuổi năm 2022

Quy định về nội dung của bản cáo trạng

Quy định trách nhiệm phát huy vai trò người cao tuổi

Quy định trách nhiệm phát huy vai trò người cao tuổi

Người cao tuổi

Căn cứ vào Điều 2 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009:

“Điều 2. Người cao tuổi

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.”

Theo đó, người cao tuổi theo pháp luật về người cao tuổi, được xác định là:

– Công dân Việt Nam: Người mang quốc tịch Việt Nam (dựa vào huyết thống và hoạt động nhập quốc tịch)

– Người từ đủ 60 tuổi trở lên: Người đã qua sinh nhật lần thứ 60.

Ví dụ: Một người sinh ngày 20/11/1961 thì ngày 20/11/2021 người này đủ 60 tuổi.

Quyền của người cao tuổi

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, người cao tuổi có 09 quyền như sau:

– Được đảm bảo nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe: Con cháu người cao tuổi có trách nhiệm chăm sóc, đảm bảo các điều kiện về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Trong trường hợp người cao tuổi không có con cháu, không có thu nhập, không có khả năng lao động thì được Nhà nước hỗ trợ đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe.

– Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn: Người cao tuổi có quyền quyết định sống với ai hoặc không sống chung với ai theo ý muốn. Đây cũng là quyền tự do cư trú của mỗi công dân.

– Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật Người cao tuổi và quy định khác của pháp luật có liên quan: Được ưu tiên sử dụng các dịch vụ về y tế, dịch vụ cộng đồng và các dịch vụ khác mà pháp luật quy định. Ví dụ: Người cao tuổi không phải trả tiền vé xe buýt.

– Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi: Người cao tuổi được ưu tiên, khuyến khích tham gia các chương trình, hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, nghỉ ngơi để tạo điều kiện đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần.

– Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khỏe, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi: Người cao tuổi có thể tham gia lao động và trở thành người lao động cao tuổi, nhưng phải đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định. Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động cao tuổi được ưu tiên trong việc khám sức khỏe, chăm sóc, giám sát từ người sử dụng lao động.

– Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp: Người cao tuổi không phải tham gia đóng góp cho các hoạt động công ích xã hội, thay vào đó chỉ phải đóng góp nếu tham gia vào các tổ chức cần phí đóng góp hoặc tự nguyện đóng góp cho các hoạt động công ích xã hội (như từ thiện).

– Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác:

Đối với hoạt động cứu trợ cho các vùng gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác, các đối tượng là người yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật,… được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ và nhận các hoạt động chăm sóc sức khỏe và chỗ ở do các chủ thể này có sức khỏe yếu, không có khả năng hoặc thiếu khả năng lao động.

– Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ: Hội người cao tuổi Việt Nam là tổ chức xã hội dành cho người cao tuổi tại Việt Nam và phục vụ lợi ích của nhóm chủ thể này.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Quy định trách nhiệm phát huy vai trò người cao tuổi

Trách nhiệm của nhà nước, các cơ quan nhà nước

Căn cứ vào Điều 24 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Nhà nước có trách nhiệm thực hiện phát huy vai trò người cao tuổi thông qua các biện pháp sau:

– Tạo điều kiện để người cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm:

Các cơ quan tại địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động, cuộc họp mặt đối với các cư dân trong địa bàn quản lý, tại đây, những người thuộc nhóm người cao tuổi được tạo điều kiện để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị. Các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của người cao tuổi được nghiêm túc xem xét và tôn trọng, do các chủ thể này là những người có nhiều kinh nghiệm làm việc, học tập.

– Tạo điều kiện để người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi khác có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt, có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến:

Những người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi khác có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt thì có thể trở thành người lao động cao tuổi, nếu thỏa mãn một số điều kiện về trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật, sức khỏe. Những người này được tận dụng phát triển các ưu thế về kinh nghiệm làm việc, khả năng tư duy cũng như khả năng truyền thụ kiến thức đến những người lao động cùng làm việc.

– Ưu đãi về vốn tín dụng đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo: Người cao tuổi vẫn đủ sức khỏe và tham gia lao động tăng thu nhập, giảm nghèo được ưu đãi về vốn tín dụng theo quy định của Chính phủ về ưu đãi vốn tín dụng qua từng thời kỳ.

– Biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc: Biểu dương, khen thưởng thành tích xuất sắc của người cao tuổi trong hoạt động sản xuất, hỗ trợ xã hội và các hoạt động khác đem lại giá trị vật chất, tinh thần cho xã hội.

Cơ quan, hội người cao tuổi, các tổ chức khác, gia đình và cá nhân

Ngoài cơ quan Nhà nước, các chủ thể khác cũng có trách nhiệm trong việc duy trì phát huy vai trò của người cao tuổi. Các hoạt động duy trì vai trò của người cao tuổi được xây dựng trong xã hội một cách phong phú: Qua hoạt động hội nhóm, qua sự động viên của gia đình, bạn bè,…

Từng nhân tố xã hội đều có tác động đến nhóm người này, thúc đẩy họ tiếp tục tham gia vào đóng góp cho xã hội ngay tại thời điểm đã qua độ tuổi lao động, nghiên cứu, học tập hiệu quả nhất.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định trách nhiệm phát huy vai trò người cao tuổi

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook