Quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước năm 2023 (Phần 2)

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài

Quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước
Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một  thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định nhằm bảo đảm hoạt động và thực hiện các  nhiệm vụ của Ngân sách Nhà nước. Về việc đối với các khoản chi thì việc tổ chức chi ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Ở bài viết Tổ chức chi ngân sách nhà nước quy định như thế nào? (Phần 1) chúng ta đã tìm hiểu về việc tổ chức chi ngân sách nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị. Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhiệm vụ chi cụ thể còn lại như sau.

Quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước

Nhiệm vụ chi có tính chất thường xuyên

Trước hết, việc tạm ứng vốn, kinh phí thực hiện theo quy định và phải thu hồi tạm ứng ngay khi có đủ điều kiện chi theo quy định.

Các nhiệm vụ chi có tính chất thường xuyên phải chia đều trong năm để chi; các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản chi không thường xuyên khác được đảm bảo nguồn thanh toán theo tiến độ thực hiện và trong phạm vi dự toán được giao.

Chi ngân sách nhà nước thực hiện theo nguyên tắc thanh toán trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước cho người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp một số khoản chi chưa có đủ điều kiện thực hiện việc thanh toán trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước, đơn vị sử dụng ngân sách được tạm ứng kinh phí để chủ động chi theo dự toán được giao, sau đó đơn vị thanh toán với Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Riêng đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay ngoài nước của Chính phủ, viện trợ không hoàn lại theo hiệp định hoặc thỏa thuận tài trợ có quy định giải ngân qua ngân hàng phục vụ để chuyển tiền trực tiếp cho chương trình, dự án, thì phải thực hiện kiểm soát chi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và định kỳ phải hạch toán vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước

Đối với các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản

+ Căn cứ vào dự toán công trình, hạng mục công trình được cấp có thẩm quyền quyết định và dự toán ngân sách được giao, giá trị khối lượng đã thực hiện và điều kiện chi ngân sách, chủ đầu tư lập hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đề nghị thanh toán nếu đã đủ điều kiện chi hoặc đề nghị tạm ứng vốn theo quy định;

+ Kho bạc Nhà nước kiểm tra số dư dự toán và tính hợp pháp của hồ sơ, tài liệu của chủ đầu tư gửi đến và các điều kiện chi hoặc đề nghị tạm ứng vốn thực hiện xuất quỹ và hạch toán chi ngân sách theo quy định.

Đối với chi kinh phí ủy quyền

+ Việc thanh toán các khoản kinh phí ủy quyền của đơn vị nhận ủy quyền áp dụng như các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản; các khoản chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; các khoản chi thường xuyên;

+ Kho bạc Nhà nước và đơn vị được ủy quyền thực hiện kế toán, báo cáo riêng các khoản chi về kinh phí ủy quyền.

Cụ thể quy trình, thủ tục, hạch toán kế toán, kiểm soát chi ngân sách đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi trả nợ, chi hỗ trợ doanh nghiệp và các nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù khác của ngân sách nhà nước, chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới do Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn.

Quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước

Đối với các khoản chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ Căn cứ vào dự toán được giao, hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết, tiến độ, khối lượng, chất lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ, sản phẩm, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, gửi hồ sơ đề nghị Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thanh toán hoặc tạm ứng theo chế độ quy định;

+ Kho bạc Nhà nước kiểm tra số dư dự toán và tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị của đơn vị gửi, thực hiện xuất quỹ và hạch toán chi hoặc tạm ứng ngân sách theo quy định.

Đối với các khoản chi thường xuyên

+ Căn cứ điều kiện chi ngân sách và tiến độ triển khai công việc, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi, gửi hồ sơ đề nghị Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thanh toán hoặc tạm ứng theo chế độ quy định;

+ Kho bạc Nhà nước kiểm tra số dư dự toán, tính hợp pháp của hồ sơ do đơn vị gửi đến và các điều kiện chi, thực hiện xuất quỹ và hạch toán chi hoặc tạm ứng ngân sách theo quy định.

Đối với chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook