Quy định về thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội năm 2022

Thế nào là hóa đơn hợp pháp? Xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Quy định về thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội. Trợ giúp xã hội được hiểu là sự trợ giúp của nhà nước hoặc các tổ chức xã hội dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà họ không thể tự mình vượt qua.

Chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là một trong các hình thức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

Vậy ai có thẩm quyền tiếp nhận các đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội? Và hồ sơ tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quy định về thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội

Căn cứ vào Điều 27, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội như sau:

Thẩm quyền tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội 

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở.

Đối với cơ sở trợ giúp xã hội do cấp huyện quản lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đưa đối tượng vào cơ sở.

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Theo Khoản 1, Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm:

– Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp là người khuyết tật;

– Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;

– Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;

– Giấy tờ liên quan khác (nếu có);

– Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở trợ giúp xã hội (nếu vào cơ sở của tỉnh);

– Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội.

Quy định về thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với các đối tượng này, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở bao gồm:

– Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có);

– Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP;

– Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp;

– Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến an toàn của đối tượng;

– Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở (nếu vào cơ sở của tỉnh);

– Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng tự nguyện sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Căn cứ tại Khoản 5, Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc; người không thuộc diện quy định tại Khoản 1,2,3, Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP (có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, người chưa thành niên, không còn khả năng lao động), không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng tự nguyện, bao gồm:

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook