Quy định pháp luật về kỳ phiếu năm 2022

kỳ phiếu

Quy định pháp luật về kỳ phiếu năm 2022

Kỳ phiếu là gì? Quy định pháp luật về kỳ phiếu như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

kỳ phiếu

Khái niệm kỳ phiếu?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN:

Kỳ phiếu là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành đối với người mua giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.

Nguyên tắc phát hành

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành kỳ phiếu phải thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động tổ chức các đợt phát hành kỳ phiếu theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN khi tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi 2017) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phát hành trực tiếp cho người mua tại địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi phát hành theo hình thức chứng chỉ hoặc chứng nhận quyền sở hữu kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi phải bao gồm các nội dung sau: Tên tổ chức phát hành; Tên gọi, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi; Ký hiệu, số sê-ri phát hành;

Chữ ký của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành và các chữ ký khác do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định; Mệnh giá, thời hạn, ngày phát hành, ngày đến hạn thanh toán; Lãi suất, phương thức trả lãi, thời điểm trả lãi, địa điểm thanh toán gốc và lãi;

Họ tên, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, địa chỉ của người mua (nếu người mua là cá nhân); tên tổ chức mua, số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp), địa chỉ của tổ chức mua (nếu người mua là tổ chức);

Đối với kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phát hành, ghi rõ người sở hữu chỉ được chuyển quyền sở hữu cho tổ chức;

Các nội dung khác của kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định.

(Điều 11 Thông tư 01/2020/TT-NHNN)

Ai phát hành kỳ phiếu?

Cụ thể tại Điều 3 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành kỳ phiếu theo Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm:

Ngân hàng thương mại.

Ngân hàng hợp tác xã.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Ai mua kỳ phiếu?

Các đối tượng mua kỳ phiếu bao gồm:

Đối tượng mua kỳ phiếu là các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Đối tượng mua kỳ phiếu do công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phát hành là tổ chức Việt Nam và tổ chức nước ngoài.

Đối với giấy tờ có giá là kỳ phiếu thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua giấy tờ có giá có thời hạn dưới 12 tháng.

(Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a, b Khoản 2 Điều 6 Thông tư 12/2021/TT-NHNN)

Kỳ phiếu được phát hành theo hình thức nào?

Việc phát hành kỳ phiếu được thực hiện dưới các hình thức theo quy định tại Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-NHNN như sau:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành kỳ phiếu theo hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ và các hình thức khác phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp phát hành kỳ phiếu theo hình thức chứng chỉ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thiết kế và in ấn để đảm bảo khả năng chống giả cao.

Trường hợp phát hành kỳ phiếu không theo hình thức chứng chỉ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp cho người mua chứng nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá.

Trên đây là những quy định của pháp luật về kỳ phiếu Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook