Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con năm 2023 (Phần 1)

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

Nhân viên nam cũng có thể sử dụng chế độ thai sản sau khi vợ của họ sinh con. Tuy nhiên, chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con thường khác với chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ chết sau khi sinh. Vậy chế độ thai sản của lao động nam mất vợ sau khi sinh con sẽ được hưởng như thế nào? Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ chết khi sinh con không?

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

1. Trường hợp chỉ có vợ của người lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội (người lao động nam không tham gia bảo hiểm xã hội)

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp lao động nam không tham gia BHXH thì ngược lại, vợ của lao động nam (tức là người mẹ sinh con) tham gia BHXH, hưởng chế độ thai sản mà chết sau khi sinh con lao động nam (hoặc người trực tiếp nuôi con của người mẹ đã chết) được hưởng chế độ thai sản cũng như thời gian nghỉ thai sản còn lại của người mẹ.

Chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của thời gian 06 tháng trước khi người mẹ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Do đó, mức hưởng thai sản mà người lao động nam được hưởng trong trường hợp này thực tế là chế độ thai sản của người mẹ sinh con, với mức hưởng căn cứ vào thu nhập và mức đóng bảo hiểm xã hội của người mẹ, dẫn đến công thức tính mức hưởng bảo hiểm xã hội chính là công thức tính mức hưởng chế độ thai sản theo tháng của người mẹ:

Mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng = (Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6 trước khi nghỉ thai sản của người mẹ + Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 5 trước khi nghỉ thai sản của người mẹ +…+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản của người mẹ)/6

Trong đó:

– Mức lương đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm cả mức lương đã trừ thuế thu nhập cá nhân (do lương đóng bảo hiểm xã hội trước khi đóng thuế).

– Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản, tức là mức lương đóng bảo hiểm xã hội ngay trước tháng sinh của người lao động nữ (nếu người lao động nữ sinh con trước ngày 15 của tháng) hoặc là mức lương đóng bảo hiểm xã hội (nếu người lao động nữ sinh con sau ngày 15 của tháng).

– Do mức hưởng là mức trung bình của 06 tháng, nên có thể nói thời gian tính mức hưởng bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào các tháng tròn.

Ví dụ: Ông A không tham gia BHXH nhưng vợ B của nhân viên A đã tham gia BHXH liên tục 3 năm trở lại đây, mức đóng BHXH hàng tháng của 6 tháng trước khi nghỉ sinh con là 8.000.000 đồng (3 tháng) trước khi nghỉ thai sản). , 03 tháng trước 6.000.000 VND trong 03 tháng. Do B chết sau khi sinh nên người lao động A được hưởng chế độ thai sản thay cho vợ với mức như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng của A = (8.000.000 x 3 + 6.000.000 x 3)/6

= 7.000.000 (đồng)

Nói cách khác, A được nhận 7.000.000 đồng/tháng đến khi hết thời gian nghỉ thai sản còn lại của B theo quy định của pháp luật.

Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

2. Trường hợp cả người lao động nam và vợ đều tham gia bảo hiểm xã hội

Khác với trường hợp trên, trường hợp người lao động nam và vợ (người mẹ sinh con) tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật nhưng người mẹ chết sau khi sinh con thì quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thì chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH căn cứ cho 06 tháng trước khi nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản của bố (tức là người lao động) chứ không phải của mẹ (là vợ của người lao động), kể cả trường hợp lao động nam có quyền hưởng chế độ thai sản còn với thời gian còn lại của mẹ. Có thể hiểu là:

Thời gian người lao động nam được hưởng chế độ thai sản = Thời gian người mẹ sinh con được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật – Thời gian người mẹ sinh con đã hưởng chế độ thai sản trước khi mất

Mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng của người lao động nam = (Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6 trước khi nghỉ thai sản của người lao động nam + Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 5 trước khi nghỉ thai sản của người lao động nam +…+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản của người nam)/6

Có thể nói, mức hưởng của người lao động nam không phụ thuộc vào mức hưởng của người vợ sinh con nhưng thời gian người lao động nam được hưởng chế độ thai sản thay vợ phụ thuộc vào thời gian hưởng chế độ thai sản của vợ.

Ví dụ: Người lao động C và vợ là D đều tham gia bảo hiểm xã hội trong 03 năm liên tục với mức bảo hiểm xã hội của người lao động C là 10.000.000 Đồng (03 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thay vợ mất) và 7.000.000 Đồng (03 tháng trước 03 được nâng lương lên 10.000.000 Đồng) và D là 8.000.000 Đồng liên tục.

D mất sau khi sinh con. Sau khi D mất, C nghỉ việc ở nhà hưởng chế độ thai sản của vợ, chăm sóc con. Trong trường hợp này, người lao động C được hưởng chế độ thai sản như sau:

Chế độ thai sản C được hưởng trong 01 tháng = (10.000.000 x 3 + 7.000.000 x 3)/6 = 8.500.000 (Đồng)

Vậy người lao động C được hưởng mức 8.500.000 Đồng cho mỗi tháng cho đến khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản của D theo quy định của pháp luật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ mất sau khi sinh con

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook