Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng năm 2023 (Phần 2)

NLĐ có được yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty mất khả năng thanh toán tiền lương?

Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng

Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng
Thư viện cộng đồng là thư viện chứa đựng nguồn thông tin tổng hợp do cộng đồng thành lập tại các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa, thể thao ở thị trấn, khu phố, thành phố; bưu điện văn hóa thành phố; Nhà văn hóa thôn, thôn, thôn, thôn, thôn, phum, sóc; căn hộ; nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng là thư viện có nguồn thông tin tổng hợp hoặc chuyên ngành do các tổ chức, cá nhân Việt Nam xây dựng bằng kinh phí hoạt động của mình.

Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ người Việt Nam là thư viện có nguồn thông tin tổng hợp, chuyên ngành do tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thành lập; tự túc kinh phí hoạt động; hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính bao gồm việc tổ chức các hoạt động của thư viện theo nội dung đã thông báo cho các cơ quan công quyền có liên quan; Tham gia xây dựng văn hóa đọc.

Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng

Nội dung:

Cá nhân, tổ chức khi vi phạm quy định về hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam thì chịu hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, đi kèm với biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể như sau:

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

  • Đối với hành vi thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đồng ý bằng văn bản theo quy định.

Được hiểu rằng việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, ngừng hoạt động thư viện là những vấn đề quan trọng mà cơ quan chủ quản có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thư viện Nhà nước. Đất nước biết và kiểm soát mọi hoạt động.

Kiểm tra xem điều này có tuân thủ các quy định pháp luật hay không, liệu nó có được thực hiện hay không và cách tiến hành. Khi không có sự đồng ý bằng văn bản theo quy định thì hoạt động đó là không hợp pháp. Vì vậy, mức phạt được áp dụng là từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng

4. Quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đối với tái phạm hành vi:

  • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện theo quy định.
  • Không bảo đảm về số lượng bán sách theo quy định trong quá trình hoạt động.
  • Đối với hành vi không bảo đảm về cơ sở vật chất, tiện ích thư viện và người làm việc trong thư viện theo quy định trong quá trình hoạt động của thư viện, trừ trường hợp không bảo đảm về số lượng bán sách theo quy định trong quá trình hoạt động.
  • Đối với hành vi thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đồng ý bằng văn bản theo quy định.

Khoản 5 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Tái phạm vi phạm hành chính là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định này mà vi phạm hành chính bị xử lý.

Vì vậy, khi bạn thực hiện lại hành vi trên trong quá trình thi hành quyết định xử phạt, hoặc sau khi đã thực hiện xong quyết định xử phạt mà vẫn tiếp tục mắc lỗi tương tự. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi này cao hơn so với yếu tố lỗi. Vì vậy, nếu vi phạm, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hành vi vi phạm hoạt động của thư viện cộng đồng, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu khi vi phạm là một trong những biện pháp chung được quy định để xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục sai sót của chủ thể.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook