Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng năm 2023 (Phần 1)

NLĐ có được yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty mất khả năng thanh toán tiền lương?

Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng

Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng
Thư viện cộng đồng là thư viện chứa đựng nguồn thông tin tổng hợp do cộng đồng thành lập tại các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa, thể thao ở thị trấn, khu phố, thành phố; bưu điện văn hóa thành phố; Nhà văn hóa thôn, thôn, thôn, thôn, thôn, phum, sóc; căn hộ; nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng là thư viện có nguồn thông tin tổng hợp hoặc chuyên ngành do các tổ chức, cá nhân Việt Nam xây dựng bằng kinh phí hoạt động của mình.

Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ người Việt Nam là thư viện có nguồn thông tin tổng hợp, chuyên ngành do tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thành lập; tự túc kinh phí hoạt động; hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính bao gồm việc tổ chức các hoạt động của thư viện theo nội dung đã thông báo cho các cơ quan công quyền có liên quan; Tham gia xây dựng văn hóa đọc.

Nội dung:

Cá nhân, tổ chức khi vi phạm quy định về hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam thì chịu hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, đi kèm với biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể như sau:

Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng

1. Hình thức xử phạt cảnh cáo

Cảnh cáo hành chính luôn là hình thức xử phạt cao nhất tương ứng với hình phạt nhẹ nhất, nhắc nhở, khiển trách công khai trước pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức khi các hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến tội nhẹ, khiêm tốn. Tức là khi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này, hành vi đó không gây ảnh hưởng trên diện rộng đến nhiều người và có thể sửa chữa được.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ, theo quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tất cả các hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên trên 14 tuổi thực hiện, trừ trường hợp đủ 16 tuổi. Cảnh báo được quyết định bằng văn bản.

Đối với bất kỳ hành vi nào sau đây sẽ bị áp dụng cảnh cáo:

a. Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện theo quy định.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của thư viện phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. chúng cho phép thư viện hoạt động trong thực tế. nhằm giúp các cơ quan nhà nước quản lý và nâng cao chất lượng thư viện một cách hiệu quả nhằm thực hiện các chức năng chung.

Tuy nhiên, trên thực tế, vì một số lý do, không phải tổ chức nào cũng thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động. Chấm dứt hoạt động thư viện theo quy định. Những hành vi vi phạm quy định này sẽ phải chịu các biện pháp xử phạt nặng, cảnh cáo hoặc phạt tiền. Những điểm mới của Nghị định 38/2021/ND-CP.

b. Không bảo đảm về số lượng bán sách theo quy định trong quá trình hoạt động.

Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện thành lập thư viện, trong đó có đảm bảo đầu sách phục vụ – cơ sở vật chính chính duy trì hoạt động của thư viện. Theo đó:

 • Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có ít nhất 2.000 bản sách (bao gồm tài liệu số).
 • Thư viện cộng đồng có ít nhất 1.500 bản sách (bao gồm tài liệu số).
 • Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có ít nhất 2.000 bản sách (bao gồm tài liệu số).

Khi không đảm bảo số lượng về bán sách tức có ít hơn số lượng quy định ở trên. Hành vi này khi vi phạm sẽ áp dụng hình thức xử phạt chính là cảnh cáo.

Bên cạnh đó, tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi, những hành vi trên có thể chịu mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đối với các hành vi không bảo đảm cơ sở vật chất, tiện ích và người làm việc tại thư viện theo đúng quy định trong quá trình hoạt động của thư viện, trừ trường hợp không bảo hiểm số lượng sách bán ra theo quy định trong quá trình hoạt động.

Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Diện tích và cơ sở hạ tầng đảm bảo bảo tồn nguồn tài nguyên thông tin và cơ sở vật chất thư viện với không gian đọc tối thiểu 25 m2 cho khách hàng thư viện.
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an toàn, an ninh và phòng cháy chữa cháy; Không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
 • Thủ thư phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; Có ít nhất một người có trình độ nghiệp vụ thư viện hoặc đã tham gia đào tạo, tư vấn chuyên môn về thư viện.

Đối với thư viện cộng đồng, có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Diện tích và hạ tầng bảo đảm bảo quản tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện với không gian đọc ít nhất 25 m2 dành cho người sử dụng thư viện.
 • Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.
 • Người làm công tác thư viện tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện hoặc tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Đối với thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam, có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Diện tích và hạ tầng bảo đảm bảo quản tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện với không gian đọc ít nhất 25 m2 dành cho người sử dụng thư viện.
 • Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.
 • Người làm việc trong thư viện có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, phải tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên, đã tham gia tập huấn hoặc được hướng dẫn nghiệp vụ về thư viện. Người nước ngoài làm việc trong thư viện phải có lý lịch tư pháp và nơi cư trú rõ ràng tại Việt Nam.

Như vậy, Luật Thư viện năm 2019 và Nghị định 93/2020/NĐ-CP đã quy định đầy đủ về điều kiện cơ sở vật chất cũng như người làm việc trong thư viện. Khi không đáp ứng được số lượng, tiêu chuẩn thì phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt vi phạm về hoạt động thư viện cộng đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook