Quy định hình thức xử phạt vi phạm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện năm 2023

NLĐ có được yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty mất khả năng thanh toán tiền lương?

Quy định hình thức xử phạt vi phạm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện

Quy định hình thức xử phạt vi phạm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện

Thư viện có vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ, hướng dẫn sinh viên tự học, nghiên cứu. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thư viện, một cơ quan giáo dục, văn hóa ngoài nhà trường.

Có thể nói, thư viện là động lực góp phần đổi mới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cũng như đổi mới phương pháp dạy và học, tạo môi trường thuận lợi cho việc tự học, tự nghiên cứu và kích thích năng lực sáng tạo của con người tự học.

Luật Thư viện năm 2019 được ban hành ngày 21/11/2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn văn hóa thư viện và quản lý hiệu quả việc thành lập và hoạt động của thư viện. quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; Quản lý nhà nước về thư viện.

Nội dung:

Các cá nhân, tổ chức vi phạm trong hoạt động thư viện sẽ bị xử phạt chính là phạt tiền, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục. Trong bài viết dưới đây, các chế tài được áp dụng đối với hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của thủ thư. Về điều kiện thành lập thư viện, đặc biệt là người thủ thư phải có chuyên môn, kỹ năng phù hợp với hoạt động thư viện.

 • Cảnh cáo hành chính luôn là hình thức xử phạt cao nhất tương ứng với mức hình phạt nhẹ nhất, nhắc nhở, khiển trách công khai của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khi vi phạm liên quan đến tội phạm nhẹ và nghiêm trọng.

Tức là khi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này, hành vi đó không gây ảnh hưởng trên diện rộng đến nhiều người và có thể sửa chữa được. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ, theo quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tất cả các hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên trên 14 tuổi thực hiện, trừ trường hợp đủ 16 tuổi. Cảnh báo được quyết định bằng văn bản.

 • Phạt tiền là hình thức xử phạt chính trong đó, tổ chức cá nhân phải bỏ ra một khoản vật chất để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền với hành vi vi phạm của mình. Đối từng lĩnh vực cụ thể có mức tiền phạt tối đa khác nhau.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Quy định hình thức xử phạt vi phạm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện

1. Đối xử không công bằng với người sử dụng thư viện.

Công lý là một phạm trù khoa học được nghiên cứu bởi nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, trong đó có triết học, chính trị, luật pháp… Công lý được coi là một hiện tượng xã hội có ý nghĩa khách quan mà con người cần phải tiến bộ trong tư duy, nhận thức và hành động của mình.

Vì vậy, công bằng vừa là mục tiêu, vừa là tiêu chuẩn để đánh giá sự tồn tại và phát triển của cộng đồng, xã hội loài người. Việc xác lập công lý dựa trên ý chí chủ quan, do con người (tập thể, thậm chí giai cấp) quyết định là duy tâm, trái với quy luật tự nhiên, xã hội và tư tưởng.

Thủ thư là người đại diện và quản lý người sử dụng các dịch vụ thư viện. Có nghĩa vụ tạo điều kiện cho người sử dụng thư viện tiếp cận, sử dụng các nguồn thông tin và phương tiện thông tin của thư viện; Đảm bảo sự bình đẳng và các quyền khác của người sử dụng thư viện theo quy định tại luật Thư viện 2019.

Theo đó, mọi người đều được đối xử bình đẳng về tất cả mọi vấn đề dưới đây mà không bị phân biệt với bất kì chủ thể nào khác.

 • Sử dụng tài nguyên thông tin tại thư viện, mượn theo thời hạn quy định trong nội quy thư viện.
 • Tra cứu thông tin trên không gian mạng; tiếp nhận thông tin về tài nguyên thông tin thông qua hệ thống tra cứu hoặc hình thức tiếp nhận thông tin, tra cứu khác.
 • Được giúp đỡ, tư vấn về tìm kiếm, lựa chọn tài nguyên thông tin phù hợp với yêu cầu.
 • Hoạt động khác theo quy định.
 • Được sử dụng dịch vụ thư viện theo danh mục dịch vụ do thư viện cung cấp.
 • Được hướng dẫn sử dụng thư viện, hỗ trợ, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin.
 • Được tham gia các hoạt động dành cho người sử dụng thư viện do thư viện tổ chức.
 • Được lựa chọn thư viện phù hợp với nhu cầu và quy chế, nội quy thư viện.
 • Được khiếu nại, tố cáo về hành vi hạn chế quyền sử dụng thư viện.

Vì thế, khi dối xử không công bằng với người sử dụng thư viện với nhau, người làm công tác thư viện sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc chịu mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Quy định hình thức xử phạt vi phạm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện

2. Quy định Ứng xử trái với quy tắc ứng xử nghề nghiệp thư viện.

Mục tiêu của việc thiết lập quy tắc ứng xử nghề nghiệp cho các thư viện là nhằm nâng cao nhận thức và trao quyền cho nhân viên Lưu trữ trong việc thực hiện chức năng, trong các mối quan hệ xã hội, trong công việc và trong hoạt động chống tham nhũng của họ.

Tiết kiệm tiền, tránh lãng phí. Giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của cơ quan, đơn vị, cá nhân. Và là căn cứ để cơ quan, đơn vị đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của công chức; Quản lý trách nhiệm khi cán bộ vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ và quan hệ xã hội.

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 916/QĐ-BNV ban hành quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lưu trữ. Do đó, các vấn đề thường gặp về quy tắc ứng xử nghề nghiệp của thư viện bao gồm:

 • Những việc phải làm và không được làm về ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ được giao
 • Những việc phải làm và không được làm về ứng xử đối với đồng nghiệp
 • Những việc phải làm và không được làm về ứng xử đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
 • Những việc phải làm và không được làm về ứng xử của lãnh đạo, quản lý ngành Lưu trữ đối với viên chức và cơ quan, tổ chức, cá nhân
 • Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp

Việc ứng xử trái với quy tắc ứng xử nghề nghiệp thư viện là vi phạm nghĩa vụ của người làm công tác thư viện. Vì vậy, sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc chịu mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt vi phạm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook