Quy định hình thức xử phạt về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng năm 2023

Quy định về thẩm quyền giao đất năm 2023

Quy định hình thức xử phạt về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Quy định hình thức xử phạt về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Nghị định 158/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Phần mở đầu Nghị định 38 quy định chi tiết về các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với từng hành vi vi phạm, trong đó có quy định cụ thể, chi tiết về hoạt động nghệ thuật.

Nội dung:

Phạt tiền là hình thức xử lý hành vi vi phạm do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật nhằm tước đoạt một số tiền nhất định của cá nhân, tổ chức vi phạm và tịch thu công quỹ nhà nước.

Đây là một trong những hình thức xử phạt chủ yếu và được coi là hình thức xử phạt chủ yếu để xử phạt vi phạm hành chính do được áp dụng phổ biến hơn. Đây là tác động trực tiếp đến lợi ích vật chất, kinh tế của cá nhân, tổ chức vi phạm, gây thiệt hại về tài sản nên hình thức xử phạt này có hiệu quả rất cao trong đấu tranh chống vi phạm, trong đấu tranh chống vi phạm hành chính nói chung và trong hoạt động mỹ thuật. đặc biệt.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà mức phạt tiền được áp dụng theo các khung khác nhau đối với các hành vi khác nhau. Điều 17 Nghị định 38/2021/ND-CP quy định hành vi vi phạm các quy định về hoạt động mỹ thuật. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi sẽ có các biện pháp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục kèm theo. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Quy định hình thức xử phạt về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

1. Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật theo quy định.

Để được tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật, thì phải là đối tượng được tổ chức theo quy định của pháp luật. Dựa vào Điều 9, Nghị định 113/2013/NĐ-CP, những tổ chức, cá nhân sau đây được phép tổ chức thi:

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

 • Các Bộ (Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương.
 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đơn vị trực thuộc có chức năng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
 • Các Hội Văn học nghệ thuật.
 • Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao.
 • Doanh nghiệp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật.
 • Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật.
 • Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức các cuộc thi sáng tạo tác phẩm nghệ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Chậm nhất 30 ngày trước ngày thi đấu, tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu tổ chức cuộc thi sáng tạo nghệ thuật cấp quốc gia hoặc cấp khu vực phải gửi thông báo bằng văn bản và văn bản thông báo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật) và Du lịch Triển lãm

Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức cuộc thi sáng tạo nghệ thuật cấp tỉnh phải gửi thông báo bằng văn bản. Hồ sơ, tài liệu thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Bộ Văn hóa và Thể thao và các cá nhân, tổ chức quốc tế; tổ chức cuộc thi sáng tạo tại Việt Nam thì văn bản thông báo phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế phối hợp tổ chức cuộc thi. nội dung phải ghi rõ: tên, chủ đề cuộc thi, địa điểm, thời gian diễn ra cuộc thi sáng tạo nghệ thuật.

Vì vậy, việc thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan khi tổ chức cuộc thi là thủ tục bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện hoạt động kỹ thuật này. Trường hợp không thông báo và tổ chức thi đấu sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, tăng đáng kể so với quy định tại Nghị định 158/2013/ND-CP là 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

 2. Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Văn bản phê duyệt còn được gọi là tài liệu chứng minh sự ủy quyền từ cơ quan công quyền thích hợp để tổ chức một cuộc thi sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi nghệ thuật phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có liên quan chậm nhất là 30 ngày trước ngày diễn ra cuộc thi.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có liên quan sẽ xem xét và trả lời bằng văn bản. Nếu bạn đồng ý, hãy trả lời bằng văn bản với sự chấp thuận; nếu không đồng ý thì trả lời bằng văn bản không đồng ý và nêu rõ lý do.

Vì vậy, khi tổ chức cuộc thi sáng tạo nghệ thuật mà không có văn bản chấp thuận tức là tổ chức đó vẫn được tổ chức nhưng chưa được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép trong lĩnh vực mỹ thuật và chuyển hóa nghệ thuật. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và là điểm mới được quy định tại Nghị định 38/2021/ND-CP.

3. Không gửi báo cáo kết quả cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Một trong những trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi sáng tạo nghệ thuật là phải tôn trọng thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thi sáng tạo nghệ thuật. Cô phải gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả cuộc thi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Mỹ thuật)

Nghệ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) dành cho các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc phối hợp, của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Bộ Văn hóa và Thể thao để thi đấu cấp tỉnh. Báo cáo kết quả cuộc thi phải nêu rõ tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức cuộc thi và số lượng người tham gia; Số bài dự thi và kết quả giải thưởng (nếu có).

Như vậy, việc không gửi báo cáo kết quả cuộc thi sáng tạo nghệ thuật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định là vi phạm nghĩa vụ của người tổ chức. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, tăng so với quy định tại Nghị định 158/2013/ND-CP là 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

4. Kê khai không trung thực trong hồ sơ.

Cụ thể là hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc hồ sơ thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

– Đối với giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ: Việc sao chép tác phẩm mỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại. Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 5); Ảnh màu kích thước 18x24cm chụp bản mẫu và bản sao.
 • Hợp đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

– Đối với giấy phép triển lãm mỹ thuật, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định gồm:

 • Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10×15 cm. Riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch.
 • Đối với triển lãm ngoài trời được tổ chức tại Việt Nam phải có văn bản của chủ địa điểm triển lãm cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ.
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép.
 • Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác.
 • Đối với trường hợp đưa tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài triển lãm, ngoài các giấy tờ trên phải kèm theo giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận của đối tác nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

– Đối với giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, hồ sơ xin cấp giấy phép (02 bộ) gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép
 • Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18×24 cm có kèm chú thích.
 • Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

– Đối với thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép.
 • Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thể lệ.

Việc ghi sai trong hồ sơ có nghĩa là có sự sai lệch giữa thông tin thực tế của đơn vị tổ chức và các tài liệu nêu trên.

Trường hợp khai sai trong đơn xin sao chép tác phẩm nghệ thuật liên quan đến danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ dân tộc hoặc trong đơn xin cấp phép triển lãm mỹ thuật hoặc trong đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc văn bản công bố tổ chức cuộc thi sáng tạo tác phẩm nghệ thuật sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, điểm mới của Nghị định 38/2021/ND-CP liên quan đến Nghị định 158/2013/ND-CP khi chưa có quy định về vấn đề này.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook