Quy định hình thức xử phạt quy định cấm trong hoạt động thư viện năm 2023

Toà án nào có thẩm quyền xử lý các vụ việc phá sản có tính chất phức tạp?

Quy định hình thức xử phạt quy định cấm trong hoạt động thư viện

Quy định hình thức xử phạt quy định cấm trong hoạt động thư viện
Các cá nhân, tổ chức vi phạm những điều cấm trong hoạt động thư viện sẽ bị xử phạt chính là phạt tiền, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tập trung giải đáp thắc mắc này cho bạn đọc!

Sự ra đời của thư viện là động lực góp phần đổi mới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cũng như đổi mới phương pháp dạy và học, tạo môi trường tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính chủ động của người học.

Luật Thư viện năm 2019 được ban hành ngày 21/11/2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn văn hóa thư viện và quản lý hiệu quả việc thành lập và hoạt động của thư viện. quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; Quản lý nhà nước về thư viện.

Các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm hoạt động thư viện sẽ bị phạt tiền. Ở các hành vi khác, mức xử phạt cụ thể như sau:

Quy định hình thức xử phạt quy định cấm trong hoạt động thư viện

1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn khi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện

Đình chỉ hoạt động có thời hạn thường được coi là hình thức xử phạt bổ sung trong xử lý vi phạm hành chính. Áp dụng kết hợp với hình thức xử phạt chính đối với một số hành vi nhất định nhằm tăng cường, củng cố hiệu lực của hình thức xử phạt chính. Nếu cá nhân, tổ chức không thuộc hình thức xử phạt chính thì cơ quan công quyền có thẩm quyền không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với cá nhân hoặc tổ chức đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp thư viện cộng đồng hoặc thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng hoặc thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ người dân Việt Nam thì bị phạt từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi trục lợi từ hoạt động đó.

phá hoại phong tục, tập quán tốt đẹp; Kích động người sử dụng thư viện thực hiện tệ nạn xã hội là vi phạm quy định tại khoản 1, mục 8 Luật Thư viện năm 2019:

“Lợi dụng hoạt động thư viện để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước của đất nước chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kích động bạo lực, khơi dậy hận thù giữa các dân tộc, tôn giáo; Tuyên truyền chiến tranh xâm lược; phá hoại phong tục, tập quán tốt đẹp; truyền bá mê tín; lôi kéo người sử dụng thư viện vào các tệ nạn xã hội.

Nhưng không chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền mà lại là đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.

Theo đó, đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

  • Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép.
  • Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

Với hành vi trên, khi vi phạm có thể gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng cho con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội cho nên phải áp dụng hình thức xử phạt chính trên.

Quy định hình thức xử phạt quy định cấm trong hoạt động thư viện

2. Biện pháp khắc phục hậu quả khi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện

Biện pháp khắc phục hậu quả được hiểu là hình thức cưỡng chế do Nhà nước tiến hành, buộc người có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm là một trong những biện pháp chung quy định trong xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục lỗi của chủ thể.

2.1 Buộc trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo hoặc chiếm dụng

Buộc trả lại tài nguyên thông tin đã bị trao đổi hoặc chiếm dụng có nghĩa là chấm dứt việc sử dụng trái phép tài nguyên thông tin và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Điều này áp dụng cho 02 hành vi dưới đây:

– Trao đổi các nguồn thông tin, ngoại trừ các tài liệu cũ, quý hiếm và các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt. Trao đổi là hành động thay thế một thứ này bằng thứ khác một cách thông minh để đạt được lợi ích hoặc mục tiêu nhất định.

Trao đổi nguồn thông tin có nghĩa là thay thế các tài liệu, dữ liệu, bao gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng do tổ chức, cá nhân nắm giữ hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của bạn.

Ngoại trừ các tài liệu cũ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt sẽ bị xử phạt nặng hơn do hành vi có tính nguy hiểm cao hơn. Đối tượng vi phạm hoạt động này sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Các biện pháp khắc phục đi kèm giúp có thể trả lại tài nguyên thông tin đã trao đổi cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.

– Chiếm dụng tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt.

Chiếm dụng hay còn hiểu là chiếm hữu bất hợp pháp tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác một cách không ngay tình với mục đích vụ lợi, nhằm khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Tương tự với chiếm dụng tài nguyên thông tin được xem là hành vi sử dụng tài liệu, dữ liệu gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng của một tổ chức, cá nhân sở hữu hợp pháp để thu lợi nhuận cho mình trong khi mình không phải là chủ sở hữu, có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt với tài nguyên thông tin đó.

Chủ thể khi vi phạm hoạt động này sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền trong mức từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo cho chủ sở hữu hợp pháp

2.2 Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu

Theo đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu có nghĩa là chủ thể làm thay đổi hiện trạng của đối tượng phải hoàn lại tình trạng cũ như trước khi bị thay đổi do chịu phải tác động từ hành vi của mình. Áp dụng với 02 hành vi:

  • Làm hư hỏng tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt.
  • Đối với hành vi phá hoại hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện.

Đối tượng hoạt động của thư viện là thủ thư, khách quen của thư viện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đều có nghĩa vụ duy nhất trong việc bảo quản nguồn tài nguyên thông tin và các tài sản khác của thư viện. Nếu không được bảo tồn đồng nghĩa với việc hoạt động thư viện không thể duy trì được vì mỗi cuốn sách, ấn phẩm đều có nhiều người sử dụng. Vì vậy, nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức là vô cùng quan trọng.

Điểm chung giữa hư hỏng và phá hủy là nó không còn giá trị ban đầu mà có tác động từ bên ngoài làm mất đi một số chức năng, bộ phận nhất định. Vì vậy, với hai hành vi trên, ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì còn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt quy định cấm trong hoạt động thư viện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook