Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 25.000.000 đồng khi cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam khi vi phạm về thành lập và hoạt động năm 2023

NLĐ có được yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty mất khả năng thanh toán tiền lương?

Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 25.000.000 đồng khi cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam khi vi phạm về thành lập và hoạt động

Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 25.000.000 đồng khi cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam khi vi phạm về thành lập và hoạt động
Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là tên gọi chung cho các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và một số lĩnh vực liên quan khác được cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của Việt Nam ủy quyền thành lập hoặc tham gia thành lập và tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là bên nước ngoài).

Kể từ khi đất nước mở cửa và phát triển theo hướng tăng cường hợp tác đối ngoại, với nhiều quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ đã tạo điều kiện cho Việt Nam du nhập văn hóa từ khắp nơi về bảo tồn, duy trì và phát triển nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Điều này một phần được giải thích bởi vai trò của các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại những vi phạm trong quá trình thành lập và hoạt động. Phạt tiền từ 10.000.000 đến 25.000.000 đối với hành vi sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Không làm thủ tục cấp lại.

Đối với việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động, giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam hoặc giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký được cấp lại khi có một trong các trường hợp sau: Bị rách, hư hỏng hoặc bị thất lạc; Thay đổi tên, địa điểm trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật hoặc nội dung hoạt động khi điều ước quốc tế được sửa đổi.

Giấy phép được cấp lại khi có một trong các trường hợp: Bị rách, hư hỏng hoặc bị thất lạc; Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở đăng ký, người đại diện theo pháp luật; Hoàn thành nội dung các hoạt động ghi trong Giấy phép.

Giấy chứng nhận được cấp lại khi có một trong các trường hợp sau: Bị rách, hư hỏng hoặc bị thất lạc; Chỉnh sửa nội dung chứng chỉ.

Nếu gặp một trong các trường hợp nêu trên, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện các bước cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận “thành lập”. Chương II, Chương II Nghị định 126/2018/ND-CP. Nếu không thực hiện sẽ bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 25.000.000 đồng khi cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam khi vi phạm về thành lập và hoạt động

b. Tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động.

Giấy chứng nhận đăng ký là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp công nhận cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo điều ước quốc tế.

Giấy phép là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập không theo điều ước quốc tế.

Giấy chứng nhận là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép thành lập và hoạt động chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Mọi quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong hoạt động này chỉ được ghi nhận khi bản gốc được giữ nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa đổi, bổ sung bất kỳ thông tin nào trên chứng chỉ, giấy phép này vì nó không còn tồn tại.

Tất cả những hành động trên đều bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Theo đó, hành vi xóa bỏ, đính chính, bổ sung nhằm sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập và khai thác hoặc giấy phép thành lập và khai thác bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 25.000.000 đồng khi cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam khi vi phạm về thành lập và hoạt động

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

  • Đối với hành vi không có giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh theo quy định.

Giấy chứng nhận là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép thành lập và hoạt động chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Trong khi đó, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam chỉ được hoạt động sau khi có giấy chứng nhận đăng ký và giấy phép.

Chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam chỉ được phép hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận. Mọi hoạt động của cơ sở, chi nhánh văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép và chứng chỉ.

Vì vậy, việc không có giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cho thấy đối tượng không đủ điều kiện hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Xét tính chất của hành vi này, phạt tiền từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng.

3. Quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

  • Đối với hành vi không có giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Như đã đề cập ở trên, giấy chứng nhận đăng ký là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp công nhận cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo điều ước quốc tế.

Giấy phép là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập không theo điều ước quốc tế. Không giống như hành vi trên, hình phạt nhẹ hơn vì áp dụng cho các nhánh.

Trong trường hợp này, đây là trụ sở chính của các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của hành vi này cao hơn. Vì vậy, mức phạt tiền áp dụng là từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 25.000.000 đồng khi cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam khi vi phạm về thành lập và hoạt động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook