Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam năm 2023 (Phần 2)

Toà án nào có thẩm quyền xử lý các vụ việc phá sản có tính chất phức tạp?

Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là tên gọi chung cho các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và một số lĩnh vực liên quan khác được cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của Việt Nam ủy quyền thành lập hoặc tham gia thành lập và tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là bên nước ngoài).

Không thể phủ nhận rằng kể từ khi đất nước mở cửa và phát triển theo hướng tăng cường hợp tác đối ngoại với nhiều quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ đã tạo điều kiện để Việt Nam du nhập văn hóa Việt Nam khắp nơi và bảo tồn, phát triển một nền văn hóa phong phú. trong bản sắc dân tộc. Các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam không chỉ tăng cường cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam tới nước bạn mà còn tạo cơ sở để tìm hiểu văn hóa của nhiều quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại những vi phạm liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng bao gồm:

Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Không thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở về người đại diện theo pháp luật, người quản lý, nhân viên và thời gian bắt đầu hoạt động, kết thúc làm việc của người đại diện theo pháp luật, người quản lý và nhân viên.

Người đại diện theo pháp luật của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là công dân của nước nơi cơ sở văn hóa nước ngoài đặt tại Việt Nam và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính về người đại diện theo pháp luật và những người, người quản lý, người lao động cũng như thời điểm bắt đầu và kết thúc giờ làm việc của người đại diện theo pháp luật, người quản lý và người lao động.

Như vậy, có thể hiểu người đại diện theo pháp luật, người quản lý và nhân viên là người nước ngoài có đủ trình độ chuyên môn, lý lịch tư pháp để hoạt động có văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

Vì vậy, pháp luật yêu cầu phải có địa điểm hoạt động để quản lý hiệu quả, bởi địa vị pháp lý của công dân nước ngoài và địa vị pháp lý của công dân Việt Nam là khác nhau. Trường hợp vi phạm hoạt động này, mức phạt mà đối tượng phải chịu là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

b. Tổ chức hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động.

Giấy chứng nhận đăng ký là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp công nhận cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo điều ước quốc tế. Giấy phép là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập không theo điều ước quốc tế.

Giấy chứng nhận là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép thành lập và hoạt động chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Một trong những nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất trong hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là cơ sở văn hóa nước ngoài chỉ được hoạt động sau khi có giấy chứng nhận đăng ký và giấy phép.

Chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam chỉ được phép hoạt động sau khi có Giấy chứng nhận. Mọi hoạt động của cơ sở, chi nhánh văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép và chứng chỉ.

Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép họ thực hiện các hành vi trong phạm vi được phép; vượt quá giới hạn này, họ không được phép tham gia vào các hoạt động văn hóa khác. Vì vậy, đối với hành vi phạm tội này, mức phạt họ phải nộp là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

c. Quy định kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động.

Đối với hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo Mẫu
  • Dự kiến cơ cấu tổ chức và bộ máy
  • Dự thảo Quy chế hoạt động
  • Lý lịch người được dự kiến bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật.

Đối với giấy phép thành lập và hoạt động, hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu.
  • Bản sao giấy chứng nhận tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) hoặc lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (đối với cá nhân) được hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Dự kiến cơ cấu tổ chức và bộ máy, dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
  • Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) của người dự kiến được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước đặt cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam cấp và được hợp pháp hóa lãnh sự. Nếu người dự kiến được bổ nhiệm đã cư trú tại Việt Nam trên 06 tháng thì cần có lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Việc kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động biểu hiện bằng sự chênh lệch giữa thông tin thực tờ và trên giấy tờ khi họ tiến hành soạn thảo hồ sơ cấp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi vi phạm, chịu mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook