Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa năm 2023 (Phần 2)

Yêu cầu với học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

Nghị định 38/2021/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020 và quy định chi tiết các hình thức xử phạt, hình phạt chính. Các biện pháp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục đối với từng hành vi vi phạm quảng cáo. văn hóa và quảng cáo. Trong đó bao gồm các quy định cụ thể và chi tiết về việc bảo vệ di sản văn hóa.

Nội dung:

Di sản văn hóa được hiểu rộng rãi là những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Di sản được tạo thành từ những “kho báu” do thiên nhiên ban tặng, là kết quả của sự sáng tạo và bảo tồn của tổ tiên chúng ta qua nhiều thế kỷ. Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy định di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, theo đó:

• Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn liền với một cộng đồng, một cá nhân, đồ vật, không gian văn hóa gắn liền, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng. , không ngừng được tái hiện và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng lời truyền miệng. , truyền tải thủ công, biểu diễn và các hình thức khác.

• Di sản văn hóa vật thể bao gồm các sản phẩm vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia. Đối với những hành vi vi phạm cụ thể, pháp luật có thể quy định một hoặc nhiều khung hình phạt chính khác nhau.

Trong mỗi khung xử phạt, pháp luật có thể quy định một hoặc nhiều loại hình phạt chính. Nhưng khi áp dụng, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính, có thể kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục kèm theo. Trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ di sản văn hóa quy định tại Điều 20 Nghị định 38/2021/ND-CP, hình thức xử phạt chính là phạt tiền, đồng thời có các hình thức xử phạt bổ sung. Các biện pháp bổ sung và khắc phục như sau:

Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

2. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động bảo vệ di sản thì phải áp dụng các biện pháp khắc phục sau:

2.1 Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thì bị buộc phải thực hiện.

Có thể hiểu, với biện pháp này, trước đó chủ thể đã thay đổi tình trạng hiện tại của đối tượng và khi sự thay đổi này cấu thành hành vi vi phạm hành chính thì phải quay lại tình trạng cũ như trước khi bị thay đổi do vi phạm hành chính.

  • Đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
  • Sử dụng trái phép di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

2.2 Buộc trả lại đất đã bị lấn chiếm

Trừ trường hợp đáp ứng đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số Luật Đất đai đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 7 Điều này.

Đất nằm trên các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh là đất được Nhà nước quy hoạch, trong khuôn khổ phát triển tổng thể kinh tế quốc dân. Loại đất này thường được quản lý chặt chẽ. Vì vậy, với việc lấn chiếm đất thuộc di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền còn áp dụng các biện pháp khắc phục trong đó có việc bồi thường đất lấn chiếm.

Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

2.3 Buộc tháo dỡ công trình

Khi cá nhân, tổ chức thực tế xây dựng công trình, nếu đã có giấy phép xây dựng thì phải tôn trọng công trình được cấp phép và diện tích được xây dựng. Nếu vi phạm các quy định trên, khi kiểm tra, thử nghiệm phát hiện, phần công trình đó sẽ bị phá hủy toàn bộ hoặc một phần tùy theo mức độ hành vi của người thực hiện.

Chưa có văn bản đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh đối với di tích cấp tỉnh và cũng chưa có văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp quốc gia, di tích cấp quốc gia. di tích trong khu bảo tồn II

2.4 Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp như tiền, tài sản, giấy tờ, vật có giá trị có được do vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cam kết bổ sung vào ngân sách nhà nước, vào nước hoặc hoàn trả vật phù hợp; trả lại một khoản tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện đó bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thì bị buộc phải thực hiện. Trong trường hợp vi phạm hoạt động nhiếp ảnh, cụ thể là các hành vi sau đây, hình thức xử phạt chính là phạt tiền ngoài việc áp dụng biện pháp khắc phục này:

  • Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
  • Phổ biến và thực hành sai lệch nội dung di sản văn hóa phi vật thể.
  • Tùy tiện đưa vào những yếu tố mới không phù hợp làm giảm giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
  • Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan.
  • Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép theo quy định.
  • Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp.

2.5 Buộc thu hồi giấy phép

Biện pháp này được hiểu là cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu hồi giấy phép đã cấp trước đó với các chủ thể vi phạm. Áp dụng với hành vi làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đối với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong trường hợp đã được cấp.

2.6 Buộc cải chính thông tin sai sự thật

Hành động đính chính này là một trong những cách buộc đối tượng phải đính chính thông tin mình đã đăng trước đó, khiến thông tin đó được đa số người dân nhìn thấy và tin tưởng, nhưng thực chất là sai lệch với thông tin chính thức.

Người vi phạm buộc phải đăng tải những thông tin khác với nội dung thực tế để tránh gây nhầm lẫn trong cộng đồng và ảnh hưởng đến người tiêu dùng khác và các cá nhân có liên quan. Đối với hành vi tuyên truyền, giới thiệu sai lệch nội dung, giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trong đó có 02 hành vi vi phạm sau:

  • Phổ biến và thực hành sai lệch nội dung di sản văn hóa phi vật thể.
  • Tùy tiện đưa vào những yếu tố mới không phù hợp làm giảm giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định hình thức xử phạt bảo vệ di sản văn hóa

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook